Prečo mi nefungujú programy

Dôvodov, prečo vám nefungujú niektoré programy, môže byť viac. Nie je však potrebné kontaktovať hneď Zákaznícky servis Skylinku alebo predajcu satelitnej techniky.

Nefungujú žiadne programy

Nefungujú žiadne kódované ani nekódované (Óčko, ČT24 HD, RELAX, A11 ). Problém nebude na strane Skylinku, ale na vašom prijímacom zariadení (satelitná anténa, kabeláž, konektory, satelitný prijímač). Najskôr skontrolujte, či sú všetky káble správne zapojené, alebo v zimnom období, či nie je vaša satelitná anténa pokrytá vrstvou snehu či ľadu. Pokiaľ žiadny problém neodhalíte, kontaktujte vášho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Nekontaktujte Zákaznícky servis Skylinku, ktorý vám v tomto prípade nemôže pomôcť.

Nefungujú len kódované programy

Fungujú programy (ČT24 HD, Óčko, RELAX, TV Noe, …), ale nefungujú žiadne ďalšie (kódované) programy:

  • Dlhšie obdobie ste nepoužívali satelitnú televíziu Skylink – viac informácií ako spustiť prijímač po dlhšom období.
  • V satelitnom prijímači / dekódovacom module nie je vložená alebo je nesprávne vložená dekódovacia karta Skylink – skúste vybrať a opäť vložiť dekódovaciu kartu, a to buď čipom dozadu a hore alebo dozadu a dole. Pre lepšie načítanie čipu na karte môže pomôcť pretretie kovového čipu (najlepšie gumou na gumovanie).
  • Nemáte predplatený žiadny platený balíček – odporúčame overiť si, či sú na vašej dekódovacej karte aktívne služby Skylink (viď hlavná stránka na www.skylink.sk – OVERENIE SLUŽIEB NA KARTE alebo v Zákazníckej zóne).

 

Nefungujú len niektoré kódované programy

  • Nemáte predplatený žiadny platený balíček – odporúčame overiť si, či sú na vašej dekódovacej karte aktívne služby Skylink (viď hlavná stránka na www.skylink.sk – OVERENIE SLUŽIEB NA KARTE alebo v Zákazníckej zóne).
  • Výpadok signálu – v prípade väčšieho výpadku signálu zobrazujeme na webe informačné okno. Menšie výpadky signálu môžu byť spôsobené dočasne zhoršenými poveternostnými podmienkami na prijímacej alebo vysielacej strane. Viac tu.
  • Mohlo dôjsť k zmene vysielacích parametrov niektorých programov alebo program prestal vysielať zo strany vysielateľa – v tamto prípade je informácia uvedená v Centre podpory
  • Nemáte správne naladený niektorý program – odporúčame postupovať podľa návodu k obsluhe vášho satelitného prijímača a použiť parametre pre naladenie programov. Pokiaľ už návod na obsluhu nemáte, môže vám pomôcť stránka Návody na naladenie.

Prijímače Skylink READY dokážu problémy s príjmom satelitnej televízie odhaliť a informovať vás na televíznej obrazovke prostredníctvom Chybového hlásenia. Pre jednoduché zistenie dôvodu, prečo vám nefungujú programy je pre vás k dispozícii tiež Rýchla pomoc.


Tip pre vás!

Skylink nie je len televízia u vás doma pripojená k satelitnej anténe - svoje obľúbené programy môžete kedykoľvek, teda i v prípade výpadku satelitného signálu, sledovať na vašom CHYTROM TELEVÍZORE, TELEFÓNE, TABLETE alebo POČÍTAČI, a to vďaka službe Skylink Live TV.

 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905