Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 01. 07. 2020
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Reklamačný poriadok
Všeobecné obchodné podmienky pre službu Filmotéka
Podmienky akcie Televízia Skylink Naplno
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Vzor dodatku ku zmluve o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO - DRUHÁ karta
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Aktivácia Live TV v inteligentné TV
Aktivácia Live TV v Samsung TV
Aktivácia Live TV v LG TV
Aktivácia Live TV v TESLA MediaBox
Podmienky marketingovej kampane „Vyskúšaj Skylink Live TV zadarmo“
Zoznam inteligetných TV so službou Skylink Live TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k Samsung TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k LG TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k TESLA MediaBox
Chybové hlásenia a ich riešenia
Kombinácia CAM 701 a Skylink Live TV
Kompletný prehľad programov a balíčkov v Live TV
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Odstupenie od Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Reštart karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizačné zápisy
Všeobecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Užívateľský manuál Kaon MZ-102
Ostatné
Pravidlá súťaží
Cenník platný od 1. 3. 2020
Prehľad zmluvných pokút
 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905