Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 23. 02. 2022
Predzmluvne info
Zhrnutie zmluvy
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Reklamačný poriadok
Všeobecné obchodné podmienky pre službu Filmotéka
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Vzor dodatku ku zmluve o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO - DRUHÁ karta
Predzmluvne info Televízia Skylink NAPLNO
Zhrnutie zmluvy Televízia Skylink NAPLNO
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Kompletný prehľad programov a balíčkov v Live TV
Aktivácia Live TV v inteligentné TV
Zoznam inteligentných TV so službou Skylink Live TV
Návod na obsluhu diaľkového ovládača a aplikácie Skylink Live TV
Chybové hlásenia a ich riešenia
Kombinácia CAM 701 / 803 a Skylink Live TV
Zvláštne obchodné podmienky Skylink Live TV pre zákazníkov Poskytovateľov internetových služieb
Zvláštne obchodné podmienky Skylink Live TV pre zákazníkov Poskytovateľov internetových služieb platné od 4. 4. 2023
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Odstupenie od Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Reštart karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizačné zápisy
Všeobecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Užívateľský manuál Kaon MZ-104
Užívateľský manuál Kaon MZ-102
Užívateľský manuál Kaon MZ-52
Užívateľský manuál Kaon MZ-50
Užívateľský manuál modul CAM803
Ostatné
Pravidlá súťaží
Pravidlá súťaže Zájazd do Anglicka na zápas Premier League
Cenník satelitnej televízie platný od 1. 11. 2022
Cenník internetovej televízie platný od 1. 8. 2022
Cenník internetovej televízie platný od 4. 4. 2023
Prehľad zostatkovej hodnoty zariadeni
 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905