Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 23. 02. 2022
Predzmluvne info
Zhrnutie zmluvy
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Reklamačný poriadok
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Vzor dodatku ku zmluve o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO - DRUHÁ karta
Predzmluvne info Televízia Skylink NAPLNO
Zhrnutie zmluvy Televízia Skylink NAPLNO
Zvláštne obchodné podmienky Akcia zľava 50% na prvých 6 mesiacov s CANAL+
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Kompletný prehľad programov a balíčkov v Live TV
Aktivácia Live TV v inteligentné TV
Zoznam zariadení so službou Skylink Live TV
Návod na obsluhu diaľkového ovládača a aplikácie Skylink Live TV
Chybové hlásenia a ich riešenia
Kombinácia CAM 701 / 803 a Skylink Live TV
Zvláštne obchodné podmienky Skylink Live TV pre zákazníkov Poskytovateľov internetových služieb
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Odstupenie od Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Reštart karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizačné zápisy
Všeobecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Užívateľský manuál Kaon MZ-104
Užívateľský manuál Kaon MZ-102
Užívateľský manuál Kaon MZ-52
Užívateľský manuál Kaon MZ-50
Užívateľský manuál modul CAM803
Ostatné
Pravidlá súťaží
Zjednodušený návod k službe Max
Pravidlá súťaží Vianoce 2023
Cenník satelitnej televízie platný od 1. 2. 2024
Cenník internetovej televízie platný od 1. 2. 2024
Prehľad zostatkovej hodnoty zariadeni
 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905