Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 01. 07. 2020
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Reklamačný poriadok
Všeobecné obchodné podmienky pre službu Filmotéka
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Vzor dodatku ku zmluve o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO - DRUHÁ karta
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Aktivácia Live TV v inteligentné TV
Aktivácia Live TV v Samsung TV
Aktivácia Live TV v LG TV
Podmienky marketingovej kampane „Vyskúšaj Skylink Live TV zadarmo“
Zoznam inteligetných TV so službou Skylink Live TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k Samsung TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k LG TV
Chybové hlásenia a ich riešenia
Kombinácia CAM 701 a Skylink Live TV
Kompletný prehľad programov a balíčkov v Live TV
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Odstupenie od Zmluvy o poskytovaní služby Televízia Skylink NAPLNO
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Reštart karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizačné zápisy
Všeobecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Užívateľský manuál Kaon MZ-102
Užívateľský manuál Kaon MZ-50
Ostatné
Pravidlá súťaží
Pravidlá adventnej súťaže
Cenník platný od 1. 3. 2020
Prehľad zmluvných pokút
 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905