Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 5. 6. 2019
Všeobecné obchodné podmienky vydané 31. 5. 2017 a platné od 1. 7. 2017
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Reklamačný poriadok
Všeobecné obchodné podmienky pre službu Filmotéka
Podmienky ákcie Televízia Skylink Naplno
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Aktivácia Live TV v Samsung TV
Aktivácia Live TV v LG TV
Aktivácia Live TV v TESLA MediaBox
Zoznam smart TV so službou Skylink Live TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k Samsung TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k LG TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k TESLA MediaBox
Chybové hlásenia a ich riešenia
Kompletný prehľad programov a balíčkov v Live TV
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Balíček s prijímačom/modulom, kartou a inštaláciou
Nábeh karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizační zápisy
Obecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Ostatné
Pravidlá súťaží
Cenník platný od 1. 3. 2019
 

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1