Návody na naladenie

Stručné návody na naladenie pre najbežnejšie používané satelitné prijímače:
Alma T1000
Amiko ird7800
BENsat 350IR
EVOLVE 5060 508
GoSat 7050
GoSat 7055
MASCOM MC2000HD USB
ORION Irdeto
STEINNER Irdeto
TECHNISAT TechniBox SIR
Televizor SONY
Topfield SBP 2010
Topfield SBI 2050
Rýchlý návod na satelitní přijímače Alma (např. Alma S-2100)
Rýchý návod na HD satelitní přijímače Amiko (např. SHD 7900,8000)

Užívateľské príručky na naladenie pre najbežnejšie používané satelitné prijímače:
Kaon MZ-102
Kaon MZ-52
Kaon MZ-50
CAM803
Amiko SHD 8550 IR
CryptoBox 600-650HD
HD BOX IRD-8000 HD PVR
iNEOS iN5
Mascom MC250 HDIR
Mascom MC270 HDIR
Mascom MC2350 HDIR
Optibox miniZebraSE
Samsung EVO-S
Strong SRT 7502
Strong SRT 7504
Thomson THS815
Zircon Jazz

Orientačný návod na naladenie programov v najbežnejších typoch smart televízorov v kombinácii s CA modulom.

Orientačný návod pre naladenie programov v satelitných prijímačoch:
Existuje veľké množstvo rôznych modelov satelitných prijímačov, pričom každý z nich má odlišný spôsob ovládania. Nie je preto bohužiaľ možné pripraviť jediný univerzálne platný návod pre naladenie. Napriek tomu sme sa pokúsili pripraviť pre vás aspoň tento orientačný návod, ktorý popisuje hlavné kroky pri ladení.

Na úvod – pri ladení sú dôležité tieto tlačidlá na diaľkovom ovládači vášho satelitného prijímača:

 • MENU (niekedy označené aj SETUP) – týmto tlačidlom sa vyvolá a zobrazí základná ponuka možností pre ovládanie a nastavenie satelitného prijímača.
 • Šípky (˄ ˅ ˂ ˃) – umožňujú posun medzi položkami v menu hore a dolu, či doľava a doprava.
 • OK – potvrdenie voľby
 • EXIT (niekedy označené tiež BACK alebo SPÄŤ) – stlačenie tohto tlačidla spôsobí návrat o krok späť a v niektorých prípadoch aj uloženie vykonanej akcie.
 • Farebné tlačidlá – vyvolajú spustenie niektorých na obrazovke avizovaných procesov.


KROK 1

Zapnite satelitný prijímač a prepnite ho na niektorý z kódovaných programov (najlepšie ČT1 HD resp. STV1 HD).

KROK 2

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu (Setup) – na televízore sa zobrazí hlavná oblasť nástrojov pre ovládanie satelitného prijímača. Pokiaľ sa najskôr zobrazí požiadavka na zadanie kódu, zadajte 0000 alebo 1234.

KROK 3

Vyhľadajte a zvoľte položku, ktorá je označovaná ako Vyhľadávanie staníc (niekedy tiež Vyhľadávanie programov, Manual scan, Ručné ladenie, Prechádzanie TP, Inštalácia apod.) – zobrazí sa nové okno, v ktorom bude potrebné zvoliť spôsob či režim vyhľadávania (ladenia) a zadať nové parametre.

KROK 4

V okne Vyhľadávanie programov najskôr zvoľte položku, ktorá býva označovaná ako Režim vyhľadávania (spôsob vyhľadávania). Existuje viac možností, ale nie všetky sú pre naše ladenie vhodné:

 • AUTO (neodporúčame) – vyhľadá a naladí všetky programy len na tých frekvenciách, ktoré už sú v prijímači uložené, tzn. v prípade nových frekvencií sa nenaladia všetky programy Skylinku. Na druhej strane sa však naladí tiež veľké množstvo najrôznejších zahraničných programov, ktoré nemajú pre slovenského diváka pridanú hodnotu a zbytočne by len zapĺňali miesto v zozname programov.
 • MANUAL/RUČNÉ (ODPORÚČAME) – zadávame postupne jednotlivé frekvencie programov, ktoré chceme naladiť a k nim prislúchajúce parametre – vyhľadá a naladí všetky programy Skylinku. (Niektoré prijímače sú vybavené aj voľbou Sieťové vyhľadávanie, ktoré vám môže veľmi zjednodušiť prácu v režime manuálneho ladenia, a to predovšetkým v prípade, kedy potrebujete ladiť viac programov, resp. viac frekvencií – podrobnejší popis tejto možnosti viď nižšie.)
 • ADVANCED / ROZŠÍRENÉ / SMATV, aj. (neodporúčame)

KROK 5

Po zvolení manuálneho režimu je teraz potrebné zadať všetky parametre programov, ktoré chceme naladiť a vzťahujú sa k jednej frekvencii (k jednej frekvencii so zodpovedajúcimi parametrami sa vzťahuje väčšinou viac programov). Konkrétne zadávame tieto parametre:

Satelit – vyberte zo zoznamu satelit označený ako Astra 23,5°E (niekedy aj Astra 3, Astra 3A, a pod.)

Frekvencia (Kmitočet) – zadajte číslo alebo vyberte zo zoznamu (ide sa o čísla v tvare 11739, 11856, 11876, a pod.)

Polarizácia – vyberte zo zoznamu (možnosti sú Vertikálna alebo Horizontálna)

FEC – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare 2/3, 3/4, a pod.)

Symbolová rýchlosť – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parameter v tvare 29900 alebo 27500 a pod.)

Norma – vyberte zo zoznamu (jedná sa o parametre v tvare DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Pilot – vyberte zo zoznamu (On alebo Off, niekedy tiež Zap alebo Vyp)

Aktuálne parametre pre jednotlivé programy nájdete na stránke Parametre pre naladenie programov (po zadaní názvu programu do vyhľadávacieho poľa sa zobrazia jeho všetky aktuálne parametre)

KROK 6

Po zadaní všetkých parametroch danej frekvencie prejdite na položku Vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – všetky programy, ktoré sa vzťahujú k danej frekvencii sa vyhľadajú a naladia s týmito novými parametrami. Vyhľadané programy uložte.

Ak už program existoval, zostane na rovnakej pozícii. Ak ide o nový program, nájdete ho na konci zoznamu programov.

KROK 7

Analogicky postupujte pri vyhľadaní a naladení aj u ostatných programov/frekvencií.

Sieťové vyhľadávanie – ako už bolo uvedené vyššie, v prípade niektorých prijímačov existuje voľba tzv. Sieťového vyhľadávania, ktorá vám veľmi zjednoduší ladenie v režime manuálneho vyhľadávania, a to hlavne v prípadoch, kedy potrebujete naladiť viac programov, resp. viac frekvencií. Vďaka tejto možnosti nemusíte postupne zadávať a ladiť jednotlivé frekvencie, ale stačí zadať len parametre vzťahujúce sa k jedinej frekvencii (tzv. domáceho transpondéru – 12070 MHz) a prijímač vám v jednom kroku nanovo naladí všetky programy Skylinku. Konkrétne sa jedná o tieto parametre:

 • Satelit Astra 23,5°E
 • Frekvencia (kmitočet) – 12070 MHz
 • Polarizácia – Horizontálna
 • FEC – 3/4
 • Symbolová rýchlosť - 27500
 • Norma – DVB-S

Po zadaní týchto parametrov prejdete na položku Sieťové vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – ako už bolo uvedené, prijímač vyhľadá a naladí všetky programy Skylinku. Už existujúce programy opäť zostanú na rovnakej pozícii a nové programy sa zaradia na koniec zoznamu programov.


Zobrazenie správneho vloženia dekódovacej karty Irdeto do dekódovacieho modulu (CA modulu / CAMu) :

Cam + karta_new brand_v2_transparent.png

NA STIAHNUTIE

Orientačný návod pre manuálne naladenie satelitných programov vo formáte PDF

Stiahnuť

 

 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905