Platby za služby Skylink

Pozor! V júni 2022 došlo ku zmene bankového účtu Skylinku a pôvodný účet bol uzatvorený 15. apríla 2024. Aby nedošlo k obmedzeniu služieb Skylinku, je nutné hradiť predplatné na bankový účet Skylinku číslo SK3281300000002014540218.

Dôležité informácie k cenníku satelitnej a internetovej televízie platnému od 1. 2. 2024
V prípade, že už máte uhradené predplatné pokrývajúce dlhšie obdobie než do 1. 2. 2024 alebo máte ujednanú cenu pre Váš balíček na 12 alebo 24 mesiacov, začnú pre Vás nové ceny platiť až po skončení tohoto obdobia. Inými slovami, do tej doby sa pre vás nič nemení.

Kedy končí Vaše predplatné a akú službu využívate si overíte vo svojej Zákazníckej zóne.

Kompletné informácie k zmene cenníka nájdete tu.

Pre úhradu služieb si môžete vybrať ktorúkoľvek z platobných metód:

 
Platobné údaje Skylink:
Suma:  zodpovedá zvolenej službe a obdobiu
Číslo bankového účtu Skylink: SK3281300000002014540218
Variabilný symbol: posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: zodpovedá zvolenej službe


Viac informácií nájdete v Cenníku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905