Platby za služby Skylink

Dôležité informácie k cenníku satelitních služieb platnému od 1. 11. 2022

-    V prípade, že už máte uhradené predplatné pokrývajúce dlhšie obdobie než do 1.11.2022 alebo máte ujednanú cenu pre Váš balíček na 12 alebo 24 mesiacov, začnú pre Vás nové ceny platiť až po skončení tohoto obdobia. Inými slovami, do tej doby sa pre vás nič nemení.

Kedy končí Vaše predplatné a akú službu využívate si overíte vo svojej Zákazníckej zóne.

Kompletné informácie k zmene cenníka nájdete tu.

Dôležité informácie k cenníku internetovej televízie platnému od 4. 4. 2023

-    V prípade, že už máte uhradené predplatné pokrývajúce dlhšie obdobie než do 4.4.2023, začnú pre Vás nové ceny platiť až po skončení tohoto obdobia. Inými slovami, do tej doby sa pre vás nič nemení.

Kedy končí Vaše predplatné a akú službu využívate si overíte vo svojej Zákazníckej zóne.

Kompletné informácie k zmene cenníka nájdete tu.

Pozor! Od 1. 6. 2022 došlo k zmene bankového účtu. Prosíme, aby ste služby Skylink hradili iba na správny bankový účet SK3281300000002014540218. Viac informácií tu.

Pre úhradu služieb si môžete vybrať ktorúkoľvek z platobných metód:

 
Platobné údaje Skylink:
Suma:  zodpovedá zvolenej službe a obdobiu
Číslo bankového účtu Skylink: SK3281300000002014540218
Variabilný symbol: posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: zodpovedá zvolenej službe


Viac informácií nájdete v Cenníku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905