Platby za služby Skylink

Pre úhradu služieb si môžete vybrať ktorúkoľvek z platobných metód:

 
Platobné údaje Skylink:
Suma:  zodpovedá zvolenej službe a obdobiu
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Variabilný symbol: Posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol: zodpovedá zvolenej službe


Viac informácií nájdete v Cenníku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905