Prijímače a moduly s certifikátom Skylink READY

Satelitný prijímač je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou prijíma, dekóduje a spracováva satelitný signál.

Dekódovací modul (niekedy tiež CA modul alebo len CAM) je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou dekóduje satelitný signál a používa sa v prípade, kedy zákazník Skylinku vlastní televízny prijímač so zabudovaným satelitným tunerom (DVB-S alebo DVB-S2) a nepotrebuje teda satelitný prijímač.

Na trhu existuje množstvo rôznych satelitných prijímačov a viac druhov dekódovacích modulov. Skylink nie je výrobcom ani predajcom týchto prijímačov / modulov, ale pretože nám veľmi záleží na spokojnosti zákazníkov, satelitné prijímače / moduly testujeme.

Overovaný je súlad mnohých technických parametrov prijímačov / modulov s technickou špecifikáciou Skylinku. Medzi najdôležitejšie parametre patrí kompatibilita s kartami Skylink, vybavenosť funkciou automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan), ale predovšetkým možnosť príjmu programov vo vysokom rozlíšení HD a v kompresnom formáte MPEG-4. Výrobkom, ktoré úspešne prejdú testovaním je udelený certifikát Skylink READY.

Teraz sa na trh dostávajú aj satelitné prijímače a dekódovacie moduly určené pre príjem satelitnej televízie Skylink, ktoré už v sebe majú zabudovanú dekódovaciu kartu Skylink a nie je teda potrebné kupovať zvlášť. Tieto integrované karty pracujú v kódovacom systéme Viaccess Orca, a preto ich označujeme skrátene „VO mod“ (viď tabuľka prijímačov a modulov nižšie).

Testovanie prijímačov prebieha vždy podľa aktuálnej technickej špecifikácie Skylinku.

1.5 (1.5 VO mod) – posledná (najvyššia) špecifikácia, ktorá oproti predchádzajúcej špecifikácii 1.4 spĺňa navyše:

  • Home TP – prijímač dokáže spracovať a prispôsobiť svoju funkčnosť v prípade zmeny parametrov tzv. domáceho transpondéra (12 070 MHz).
  • HDMI-CEC – umožňuje ovládanie televízora len prostredníctvom jedného diaľkového ovládača satelitného prijímača.
  • Audio popis – umožňuje doplnenie obrazu o komentár, popisujúci aktuálne dianie na obrazovke (určené predovšetkým pre zrakovo postihnutých zákazníkov).

1.4 a nižšie – staršie špecifikácie

Prijímače/moduly s touto špecifikáciou sú stále Skylink READY, ale pre dlhodobo bezproblémový televízny príjem je žiadúca obmena obslužného programu (firmware) podľa najvyššej špecifikácie. Ich príprava je vždy záležitosťou výrobcu a dovozcu, pričom zákazníci ho môžu získať:

  • Automaticky – zákazník je pri zapnutí prijímača vyzvaný k aktualizácii prijímača.
  • Cez web – výrobca/dovozca umiestni nový firmware na svojom webe, kde si ho zákazník môže stiahnuť na USB disk a následne nahrať do svojho prijímača.

Prijímače, ku ktorým už existuje aktualizovaný firmware s parametrom Home TP, sú v tabuľke označené 1.4 HomeTP.

Zákazníci môžu používať aj niektoré staršie typy satelitných prijímačov, ktoré pôvodné špecifikácie Skylinku vyhovovali (sú teda označené symbolom Skylink READY), ale pretože ich výrobcovia nezaistili aktualizáciu obslužného programu, bol im certifikát Skylink READY odobraný. Nasledujúci zoznam uvádza všetky satelitné prijímače / moduly, ktoré aktuálne vyhovujú špecifikáciám Skylinku a sú teda Skylink READY.

Skylink nezaručuje bezchybnú funkciu dekódovacej karty Skylink v prijímačoch a dekódovacích moduloch bez označenia Skylink READY.

Satelitný prijímač Skylink Ready HD FastScan Dotovaný V akcii Certifikát
Go SAT GS6050 HDv 1.5 (VO mod)
Áno
Áno
Nie
Nie
AB CryptoBox Smart 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Amiko SHD 8550 IR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 250 IR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 260 IR-PVR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 290IR-PVR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
DI-WAY IRD 4000 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
DI-WAY IRD-265HD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Go SAT GS7010 HDi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Go SAT GS7060 HDi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Go SAT GS7070 PVRi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Go SAT GS7075 COMBOi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
HD-Box HS-265 IRD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
iNEOS iN3 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
iNEOS iN5 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-280HD-IR 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Silver Sky IRHD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Strong SRT 7502 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Sunsat S300HDi 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Synaps ZR 300 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
TESLA TE-3000 IRD 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS815 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon JAZZ 1.5
Áno
Áno
Nie
Nie
AB-COM LinkBox 7 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Homecast HS3200CIIR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Homecast HS3200IRD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox HD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox HD mini 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
LinkBox LinkBox 7 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-250HD-IR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-2600HD-IRCI 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Mascom MC-270HD-IR 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Multibox HD Multibox HD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Sencor SDB-6010 SI 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Strong SRT 7504 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS812 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Thomson THS813 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Topfield TF-S3000RHD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Topfield TF-S3010RHD 1.4 HomeTP
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon SHD 007 1.4
Áno
Áno
Nie
Nie
All Box HD3500IR 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 110 IR 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 210 IR 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
AT Link 310 IR 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 380 IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Evolve BlueStar HD 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Go SAT GS7056 HDi 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Icecrypt S3200IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
iNEOS iN1 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Optibox miniZebra OHS1710IR 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion II 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion III 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Orion IV 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Sunsat S200HDi 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Synaps ZR3000 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Telux SHD3404 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon FunBox 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon Happybox ONE 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon Mini BoxHD 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Zircon SHD 077 1.3
Áno
Nie
Nie
Nie
Zircon SHD 777 1.3
Áno
Áno
Nie
Nie
Bensat 200 IR-PVR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Bensat 210 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Bensat 250 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
CS BOX MINI 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
HD-Box IRD-8000HD PVR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Humax IRHD 5100S 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
LinkBox Irdetino HD 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Mascom MC-2350HD-IR 1.2
Áno
Áno
Nie
Nie
Optibox Zebra OHS3720 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
SkyTec HD 110 IR 1.2
Áno
Nie
Nie
Nie
Dekódovací modul (CAM) Skylink Ready FastScan Dotovaný V akcii Certifikát
CAM goSat PRD-MTIN-1625 
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Mascom Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Mascom PRD-MTIN-1623
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Neotion PRD-MCIN
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM SmarDTV SmarCAM3
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM SMIT CAM-5000
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM SMIT Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM Synaps PRD-MCIN
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM TechniSat TechniCrypt IR CI+ Skylink
Áno
Nie
Nie
Nie
CAM TechniSat TechniCrypt Irdeto CI+
Áno
Nie
Nie
Nie

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905