Chybové hlásenia v satelitnom prijímači Skylink READY

V príjme satelitnej televízie sa môžu občas vyskytnúť chyby spôsobené najrôznejšími vplyvmi. Satelitné prijímače Skylink READY dokážu tieto chyby rozpoznať a informovať diváka na televíznej obrazovke prostredníctvom tzv. chybového hlásenia. Toto hlásenie sa skladá z čísla chyby a stručného popisu.

E04-4

V prijímači nie je vložená dekódovacia karta. Skontrolujte, či je v prijímači vložená dekódovacia karta Skylink.

E05-4

Neznáma karta. Skontrolovať správne vloženie správne karty.

E06-4

Chyba karty. Prekontrolujte správne vloženie dekódovacej karty Skylink do satelitného prijímača/modulu. Karta sa vkladá čipom dozadu a hore, alebo čipom dozadu a dolu. Pokiaľ ani takto nedôjde k náprave, môže ísť o poruchu dekódovacej karty. Pred odoslaním karty k reklamácii ale ešte odporúčame otestovať túto kartu v inom satelitnom prijímači (najlepšie v niektorej predajni satelitnej techniky).

E16-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E18-4

Program je kódovaný na základe žiadosti vysielateľa. Nemáte oprávnenie sledovať tento program.Skontrolujte či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Ak áno, ale program po chvíli nezačne hrať, môže ísť o chybu karty a jej komunikácie so systémom. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy cez Zákaznícku Zónu.

E19-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E30-4

Karta nebola dlhšiu dobu používaná. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút. Pokiaľ ani potom daný program nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E106-4

Nesprávna karta. Program je kódovaný systémom od iného operátora. Vložte správnu dekódovaciu kartu Skylink.

E106-9

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, pravdepodobne máte naladenú zlú predvoľbu programu, určenú pre iných operátorov. Správne parametre programov nájdete na webových stránkach tu.

E109-4

Program nie je možné dekódovať. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka.

E120-4

Karta sa synchronizuje. Pokiaľ sa karta s vysielaním nesynchronizuje, prepnite na iný program z ponuky Skylink a potom späť na požadovaný program.

E48-32 (E52-32)

Nie je signál – problém nie je na dekódovacej karte Skylink. Prekontrolujte nastavenia prijímača a satelitnej paraboly. Je potrebné kontaktovať technika, ktorý Vám vykonával inštaláciu.  


Zobrazenie správneho vloženia dekódovacej karty do dekódovacieho modulu (CA modulu / CAMu) :

Cam + karta_new brand_v2_transparent.png

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905