Chybové hlásenia v satelitnom prijímači

V príjme satelitnej televízie sa môžu občas vyskytnúť chyby spôsobené najrôznejšími vplyvmi. Satelitné prijímače Skylink READY dokážu tieto chyby rozpoznať a informovať diváka na televíznej obrazovke prostredníctvom tzv. chybového hlásenia. Toto hlásenie sa skladá z čísla chyby a stručného popisu.

E04-4

V prijímači nie je vložená dekódovacia karta. Skontrolujte, či je v prijímači vložená dekódovacia karta Skylink.

E05-4

Neznáma karta. Skontrolovať správne vloženie správne karty.

E06-4

Prekontrolujte správne vloženie dekódovacej karty Skylink do satelitného prijímača/modulu. Karta sa vkladá čipom dozadu a hore, alebo čipom dozadu a dolu. Pokiaľ ani takto nedôjde k náprave, môže ísť o poruchu dekódovacej karty. Pred odoslaním karty k reklamácii ale ešte odporúčame otestovať túto kartu v inom satelitnom prijímači (najlepšie v niektorej predajni satelitnej techniky).

E16-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Prepnite na program STV1 HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E18-4

Program je kódovaný na základe žiadosti vysielateľa. Nemáte oprávnenie sledovať tento program.

E19-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Prepnite na program STV1 HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E30-4

Karta nebola dlhšiu dobu používaná. Prepnite na program STV1 HD a počkajte cca 30 minút. Pokiaľ ani potom daný program nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (prostredníctvom sekcie Správa karty).

E106-4

Nesprávna karta. Program je kódovaný systémom od iného operátora. Vložte správnu dekódovaciu kartu Skylink.

E106-9

Skontrolujte parametre naladenia programu, pravdepodobne máte naladenú zlú predvoľbu Českej televízie, určenú pre iných operátorov. Správne parametre programov Českej televízie nájdete na webových stránkach tu.

E109-4

Program nie je možné dekódovať.

E120-4

Karta sa synchronizuje. Pokiaľ sa karta s  vysielaním nesynchronizuje, prepnite na iný program z ponuky Skylink.

E48-32 (E52-32)

Nie je signál – problém nie je na dekódovacej karte Skylink. Prekontrolujte nastavenia prijímača a satelitnej paraboly.  Je potrebné kontaktovať technika, ktorí Vám vykonával inštaláciu.