Často kladené otázky

Technické aktuality

Dôležité informácie o realizácii Inkasných platieb v mesiaci január 2021 vo Vašej banke pre úhradu služieb Skylink na február 2021.

Piatok 15.01.2021 | 15:00

V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa satelitnej televízie Skylink v minulom roku (ktorým je aktuálne spoločnosť Canal + Luxembourg S.a.r.l.), došlo k zmene CID, čo je identifikátor príjemcu, používaný v súhlase s Inkasom z Vášho bankového účtu. Nové CID je SK77ZZZ70000000530.

Všetky slovenské banky boli o tejto zmene informované a vo väčšine prípadov zmenu vykonali bez aktívnej súčinnosti zákazníka. V dvoch prípadoch – SLSP (Slovenská sporiteľňa) a mBank – je však vyžadovaný súhlas zákazníka. Obe banky o tejto skutočnosti a o spôsobe potvrdenia súhlasu svojich klientov informovali.

Pokiaľ bola Vaša inkasná platba zamietnutá, je najjednoduchším riešením vykonanie mimoriadnej jednorazovej úhrady, a to s použitím rovnakých platobných údajov, ktoré boli uvedené v zamietnutej inkasnej platbe (hlavne VS a SS). Túto mimoriadnu platbu ako aj potvrdenie súhlasu s novým CID (podľa pokynov Vašej banky) vykonajte prosím, čo najskôr, najneskôr však do
31. 1. 2021.

S ďalšími prípadnými otázkami kontaktujte Zákaznícky servis Skylink, prípadne Vašu banku.

Objavujú sa u vás výpadky televízneho príjmu?

Pondelok 08.02.2021 | 07:00

Pokiaľ sa vám v týchto dňoch náhle zhoršila kvalita televízneho príjmu, môže to byť spôsobené vrstvou snehu či námrazou na vašej satelitnej anténe.

Viac informácií o vplyve počasia na kvalitu satelitného príjmu nájdete tu.

S čím potrebujete pomôcť?

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905