Chybové hlásenia v satelitnom prijímači Kaon

V príjme satelitnej televízie sa môžu občas vyskytnúť chyby spôsobené najrôznejšími vplyvmi. Satelitné prijímače Kaon s dekódovacou kartou Nagravision alebo Viaccess Orca dokážu tieto chyby rozpoznať a informovať diváka na televíznej obrazovke prostredníctvom tzv. chybového hlásenia.

Toto hlásenie sa skladá z čísla chyby a stručného opisu, ktorých zoznam nejdete nižšie alebo si ich môžete stiahnuť v prehľadnom súbore.

 

K500 / K501

Požiadavka na informácie o pripojenie alebo pripojenie k serveru k serveru sa nepodarila. Overte pripojenie k sieti a skúste to znova.

K502

Aktualizácia nastavenia siete sa nepodarila. Predovšetkým prvá inštalácia v režime IPTV nepustí užívateľa na ďalší krok zo sieťového kroku, ak nie je pripojená sieť. Overte pripojenie k sieti a skúste to znova.

K503

Nie je možné získať prístup k záznamu v sieti kvôli problémom s pripojením k serveru alebo odmietnutia zo serveru. Overte pripojenie k sieti a skúste to znova.

K504 / K505

Nie je pripojené žiadne úložisko (to znamená, že nemôžete pristupovať k miestnemu záznamu). Pripojte úložné zariadenie USB.

K506

Formátovanie USB zlyhalo. Skúste to znova alebo skúste použiť iné úložné zariadenie USB.

K507

Užívateľ nemôže sledovať tento kanál, pretože tento kanál nie je súčasťou predplatného. Zmeňte si predplatné na vyššiu balíček.

K508

Tento program nie je možné sledovať v aktuálnej zemepisnej zóne. Zmena región geografické zóny.

K509 / K512

Konfigurácia terminálu nie je kompatibilná alebo nie je presná. Kontaktujte zákaznícky servis.

K510

Počas komunikácie s modulom zabezpečenia nastala chyba. Kontaktujte zákaznícky servis.

K511

Chýba čipová karta. Ak má užívateľ kartu SmartCart, vložte ju do slotu pre čipové karty.

K513

Bolo aktivované bezpečnostné obmedzenie.

K514

Čipová karta je zamkmnutá.

K515

Bol dosiahnutý maximálny počet zmien kódu PIN za deň. Skúste zmeniť PIN kód nasledujúci deň.

K516

Nový PIN kód čipovej karty, ktorý bol zadaný pri zmene PIN kódu, nie je platný. Zadajte platný nový PIN kód.

K517

Neexistuje žiadny modul zabezpečenia CAS. Kontaktujte zákaznícky servis.

K518

ID ACS je pro požiadavku neplatné. Kontaktujte zákaznícky servis.

K519

Anténny koaxiál je skratovaný a tuner je chránený. Odstráňte skrat/preťaženie.

K520

Server sa nemôže pripojiť. Overte nastavenie siete a skúste to znova.

K521

Aktualizácia softwaru zlyhala. Počkajte, až sa set top box reštartuje, a skúste to znova.

K523 / K524

Nie je TXT. / Nie je DVB stream

K525

Zadaný nový PIN kód a potvrdenie nového PIN kódu sa počas zmeny PIN kódu nezhoduje Zadajte rovnaký PIN kód pre nový PIN kód a potvrďte nový PIN kód.

K526

Zadaný PIN kód je u niektorej akcie nesprávny a je potrebné opakovať pokus. Zadajte správny PIN kód

K527

Prijímač sa pokúsi skenovať FST, hlavný TP doteraz nebol nájdený. Pripojte signálne vedenie k domácemu TP.

K528

Adresa URL média je neplatná, takže nie je možné prehrávať obsah.

K529

Chyba prehrávača. Opakujte požiadavku na prehrávanie

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905