Dekódovací modul CAM 803

Dekódovací modul CAM 803 je zariadenie, ktoré dekóduje satelitný signál a používa sa predovšetkým v prípade, keď zákazník Skylinku vlastní televízny prijímač so zabudovaným satelitným tunerom (DVB-S / DVB-S2  CI+ slotom) a preto nepotrebuje navyše satelitný prijímač.

Na rozdiel od iných dekódovacích modulov má tento modul už vloženú dekódovaciu kartu Skylink pracujúcu v systéme Nagravison. Túto kartu nie je možné vybrať a modul je určený výhradne pre príjem služieb Skylink. Jedenásťmiestne číslo tejto karty nájdete na samolepke na zadnej strane modulu.

Predaj

Odporúčaná predajná cena modulu CAM 803 je 46,00 € (vrátane DPH). Dekódovací modul odporúčame kúpiť v špecializovaných predajniach satelitnej techniky. Zoznam predajní nájdete tu.

Inštalácia

Inštalácia modulu je veľmi jednoduchá – po vsunutí modulu do príslušného otvoru v televíznom prijímači (CI/CI+ slot) postupujte podľa zobrazených inštrukcií na obrazovke televízora.

Ako aktivovať integrovanú dekódovaciu kartu

Pre príjem satelitnej televízie Skylink je potrebné najskôr aktivovať dekódovaciu kartu Skylink, a to v dvoch krokoch:

1. REGISTRÁCIA SLUŽIEB SKYLINK
2. PREDPLATENIE ĽUBOVOĽNÉHO PROGRAMOVÉHO BALÍČKA

Ad 1) Registrácia služieb Skylink

Registráciu môžete vykonať jednoducho v Zákazníckej zóne na webe Skylinku.

Pre registráciu je potrebné vyplniť Registračné údaje, neplatíte žiadny registračný poplatok poplatok.

Výška Registračného poplatku závisí od účelu použitia karty:

  1. 0 € – noví alebo súčasní zákazníci, ktorí budú novú dekódovaciu kartu používať pre prvý alebo ďalší zdroj televízneho príjmu nezávislého na inej dekódovacej karte.
  2. 0 € – súčasní zákazníci, ktorí satelitný prijímač a dekódovaciu kartu použijú ako náhradu za pôvodnú dekódovaciu kartu, ktorá tým bude automaticky deaktivovaná.
  3. 0 € – súčasní zákazníci, ktorí novú dekódovaciu kartu použijú ako kartu NEXT pre službu DRUHÁ KARTA (programová ponuka na novej karte bude kopírovať ponuku na pôvodnej „materskej“ karte). Pri voľbe tejto registrácie je nutné uhradiť predplatného za službu Druhá karta v dĺžke 1-12 mesiacov (4,40 Eur/mes.).

Registráciou služieb Skylink dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink.

Ad 2) Predplatenie ľubovoľného programového balíčka, resp. úhrada Servisného poplatku

Štandardne podľa aktuálneho cenníka Skylink.

Číslo dekódovacej karty Nagravision nájdete na nálepke na spodnej strane dekódovacieho modulu a to u technickej skratky „vUA“.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905