Ako naladiť programy Skylinku

Aby ste mali všetky vaše televízne programy dostupné, musíte ich mať správne naladené. Pokiaľ používate satelitný prijímač, ktorý je vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov – FastScan (väčšina prijímačov s certifikátom Skylink READY), nemusíte sa týmto problémom vôbec zaoberať – naladenie programov vykoná váš prijímač vždy automaticky.

Pokiaľ takýto satelitný prijímač nemáte alebo používate CA modul, je potrebné si televízne programy naladiť manuálne (viď Ako naladiť televízne programy).

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1