Gosat

Ako uviesť prijímač GoSat do továrenského nastavenia:

  • Prostredníctvom diaľkového ovládača satelitného prijímača zvoľte Menu -> Nastavenia -> Továrenské hodnoty.
  • PIN – pokiaľ nebolo zmenené, zadajte 0000.
  • Prijímač sa reštartuje a spustí sa prvá inštalácia – medzi kroky potvrdzujeme červeným tlačidlom.
  • Jazyk – pre zmenu jazyka stlačte OK, vyberte požadovaný jazyk a potvrďte OK, pre prechod k ďalšiemu kroku potvrďte červeným tlačidlom.
  • FastScan – potvrďte červeným tlačidlom.
  • Krajina – ak súhlasí prednastavená voľba, potvrďte červeným tlačidlom, pre zmenu zvoľte OK a vyberte požadovanú krajinu a potvrďte OK a pre prechod k ďalšiemu kroku potvrďte červeným tlačidlom.
  • DiSEqC 1.0 – v riadku je uvedené Auto. Potvrdením červeným tlačidlom prijímač automaticky nastaví porty pre uvedené satelity a potom opäť potvrďte červeným tlačidlom a prijímač začne vyhľadávať programy, ktoré nakoniec automaticky uloží.


Pozor! Pri továrenskom nastavení budú zmazané aktuálne nastavenia prijímača (napr. vrátane obľúbených programov).

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905