Rýchla pomoc

Pozrite si tiež Najčastejšie otázky a odpovede.

Technické aktuality

Silný vietor môže zhoršiť kvalitu vášho televízneho príjmu.

Utorok 30.10.2018 | 10:00

Pokiaľ sa vám v týchto dňoch náhle zhoršila kvalita televízneho príjmu, môže to byť dôsledkom extrémne silného vetra, ktorý vychýlil nasmerovanie vašej satelitnej antény.

Pri stabilnom uchytení antény môžu silné nárazy vetra spôsobovať len momentálne výpadky. Pokiaľ však nebola vaša anténa upevnená dostatočne, mohlo dôjsť k trvalému vychýleniu. V tomto prípade odporúčame odborný zásah servisného technika vybaveného zodpovedajúcim meracím zariadením pre nasmerovanie a zafixovanie satelitnej antény – zoznam našich partnerských predajní a servisov satelitnej techniky nájdete tu.

Viac informácií o vplyve počasia na kvalitu príjmu nájdete tu.

Prestali vám hrať niektoré programy?

Zadajte prosím číslo vašej satelitnej karty.

Máte iný problém? Odpovedajte na otázky a Rýchla pomoc vám ponúkne riešenia.
Funguje vám aspoň jeden ľubovoľný program?
Nie
Áno

Problém nie je na strane Skylinku, ale vo vašom satelitnom prijímacom zariadení.
Zrejme nemáte anténu nasmerovanú na Astru 23,5°E, ale na iný satelit.

Vykonával ste v poslednej dobe nejaké zmeny v nastavení prijímača alebo ste vymenil časť zostavy?

Menil som nastavenie prijímača Vymenil som prijímač Vymenil som inú časť zostavy (parabolu, kabeláž) Nerobil som žiadne zmeny

Odporúčame obnoviť továrne nastavenia prijímača a následne ho znovu nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Nový prijímač je potrebné nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

Káble sú správne zapojené a všetko už funguje Všetky káble sú zapojené správne, ale programy stále nefungujú
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Príčina problému bude pravdepodobne vo vašom satelitnom komplete (satelitná anténa, kabeláž, konektory, …). Kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Problém môže byť spôsobený chybou niektorej z častí zostavy. Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

Káble sú správne zapojené a všetko už funguje Káble sú správne zapojené, ale televízia stále nehrá
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Obráťte sa prosím na svojho technika, aby skontroloval nastavenie vášho satelitného kompletu.
Funguje vám TA3?
Nie
Áno

Problém nie je na strane Skylinku, ale vo vašom satelitnom prijímacom zariadení.
Zrejme nemáte anténu nasmerovanú na Astru 23,5°E, ale na iný satelit.

Vykonával ste v poslednej dobe nejaké zmeny v nastavení prijímača alebo ste vymenil časť zostavy?

Menil som nastavenie prijímača Vymenil som prijímač Vymenil som inú časť zostavy (parabolu, kabeláž) Nerobil som žiadne zmeny

Odporúčame obnoviť továrne nastavenia prijímača a následne ho znovu nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Nový prijímač je potrebné nastaviť pre príjem programov Skylink.

Aktuálne parametre pre naladenie programov Skylink nájdete tu.

Pre ladenie programov vstúpte do menu vášho prijímača a nájdite si položku manuálneho ladenia. Pri ladení prosím postupujte v zmysle manuálu od vášho prijímača. Návody pre najbežnejšie modely prijímača nájdete tu.

Podarilo sa mi obnoviť nastavenia a znovu naladiť programy Ladenie sa nepodarilo, alebo som nenašiel svoj typ prijímača
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Pokiaľ sa vám ladenie nepodarilo, kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

Káble sú správne zapojené a všetko už funguje Všetky káble sú zapojené správne, ale programy stále nefungujú
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Príčina problému bude pravdepodobne vo vašom satelitnom komplete (satelitná anténa, kabeláž, konektory, …). Kontaktujte prosím svojho technika alebo predajcu satelitnej techniky. Problém nebude na strane Skylinku a nie je účelné kontaktovať Zákaznický servis.

Problém môže byť spôsobený chybou niektorej z častí zostavy. Skontrolujte prosím, či sú všetky káble správne zapojené.

Káble sú správne zapojené a všetko už funguje Káble sú správne zapojené, ale televízia stále nehrá
Sme radi, že sme vám pomohli. Pokračovať môžete na Hlavnú stránku, Programovú ponuku, Konfigurátor ponuky, Cenník.
Obráťte sa prosím na svojho technika, aby skontroloval nastavenie vášho satelitného kompletu.
Funguje vám STV1?
Nie
Áno

Možnou príčinou problému je neuhradený Servisný poplatok.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovacej karty:

Funguje vám JOJ?
Nie
Áno

Možnou príčinou problému je neuhradený Servisný poplatok.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovacej karty:

Funguje vám RETRO?
Nie
Áno

Váš satelitný prijímač pravdepodobne nepodporuje príjem signálu v HD kvalite.
Pre príjem programov vysielaných v HD kvalite musí váš prijímač podporovať formát MPEG4.

Uistite sa prosím, že máte správne naladený program RETRO. Aktuálne parametre pre naladenie programov.

Značka a typ satelitného prijímača:

 - 
Funguje vám aspoň jeden platený program?
Nie
Áno

Tu si môžete overiť, aké balíčky sú na vašej karte aktívne.
Zadajte prosím číslo vašej dekódovacej karty:

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1