Aktualizácia Kaon MZ-52

Pre bezchybnú funkčnosť satelitného prijímača Kaon MZ-52 preveďte prosím po zakúpení aktualizácii softweru a to za pomocou nasledujúceho postupu:

1. Vykonajte inštaláciu prijímača podľa dodaného návodu.
2. Po dokončení inštalácie naskočí predvoľba č.1 a je vhodné počkať, než dôjde k načítaniu oprávnenie na virtuálnej kartu (na obrazovke bude po túto dobu kód 206).
3. Potom čo začne program hrať, odpojte a znova pripojte prijímač k napájaniu.
4. Po naštartovaní sa na obrazovke zobrazí požiadavka aktualizácia SW - potvrďte OK.
5. Počkajte na aktualizáciu prijímača, ktorá trvá cca 15min.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905