Preladenie na smart televízoroch s CA modulom

Ako vykonať správne preladenie programov na vybraných smart televízoroch v kombinácii s CA modulom:

Samsung (s FastScan)

 1. stlačte tlačidlo "Domov" na ovládači -> v spodnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná lišta,
 2. kliknite na "Nastavenie" -> stlačte "OK",
 3. kliknite na "Vysielanie" -> stlačte "OK",
 4. vyberte "Nastavenie automatického ladenia" -> stlačte "OK",
 5. vyberte "Automatické ladenie" -> stlačte "OK" -> otvorte sa dialógové okno,
 6. kliknite na "Štart" -> otvorí sa obrazovka "Hľadať kanály",
 7. položka "Anténa" by mala byť automaticky nastavená ako "Skylink" - ak áno, nie je potrebné nič nastavovať,
 8. stlačením tlačidla "Ladenie" sa spustí vyhľadávanie programov -> ladenie trvá spravidla niekoľko desiatok sekúnd,
 9. "Vyhľadávanie bolo dokončené" -> zobrazí sa tabuľka s počtom naladených staníc,
 10. Nastavenie opustíte tlačidlom "Zatvoriť" na obrazovke a 3x späť na ovládači (alebo v prípade dlhšej nečinnosti sa nastavenie po nejakej chvíli samé ukončí).


LG (s FastScan)

 1. stlačte tlačidlo "Domov" na ovládači,
 2. v pravom hornom roku obrazovky vyberte ikonu "Nastavenie" -> stlačte "OK" (prípadne namiesto tlačidla "Domov" stlačte "Nastavenie" priamo na ovládači"),
 3. v spodnom pravom rohu kliknite na "Všetky nastavenia" -> stlačte "OK",
 4. zvoľte položku "Kanály" (3. zhora),
 5. šípkou doprava prejdete na "Nastavenia a ladenie programov" -> stlačte "OK",
 6. vyberte "Automatické ladenie" -> stlačte "OK",
 7. zaškrtnite "Satelit" -> potvrďte tlačidlom "Ďalšie",
 8. označte "Skylink" -> potvrďte tlačidlom "Ďalšie",
 9. zobrazí sa zoznam satelitov -> nastavenie nie je potrebné meniť, iba potvrdiť tlačidlom "Ďalšie",
 10. zaškrtnite "Rýchle vyhľadávanie" -> potvrďte tlačidlom "Ďalšie",
 11. spustí sa ladenie -> po niekoľkých sekundách sa zobrazí štatistika naladených programov,
 12. stlačte tlačidlo "Hotovo".


Android TV (s FastScan)

 1. stlačte tlačidlo "Domov" na ovládači,
 2. v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu "Nastavenie",
 3. vyberte položku "Kanály" -> stlačte "OK",
 4. vyberte položku "Inštalácia satelitu" -> stlačte "OK",
 5. vyberte položku "Hľadať satelit" -> stlačte "OK",
 6. vyberte položku "Aktualizovať kanály" -> stlačte "OK",
 7. zobrazí sa tlačidlo "Aktualizovať" -> stlačte "OK",
 8. spustí sa aktualizácia -> na konci sa zobrazí štatistika koľko bolo pridaných/odobraných kanálov,
 9. stlačte tlačidlo "Hotovo".

 

 • V závislosti na verzii každého operačného systému sa názvoslovie alebo logika môže v líšiť v detailoch.
 • Uvedené postupy sú platné pre prijímače, ktoré neprešli továrenským resetom (v prípade továrenského resetu bude pravdepodobne potrebné v rámci prvého nastavenia prejsť a skontrolovať aj nastavenia poskytovateľa, LNB, transpondérov, atp.).
 • Môže sa stať, že niektoré -aj pomerne nové - typy televízorov (napr. Samsung) nemusí obsahovať funkciu FastScan - v tom prípade je možné automaticky naladiť všetko, čo sa nachádza na družici a programy manuálne naladiť alebo zvoliť ručné ladenie.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905