Ako aktivovať integrovanú dekódovaciu kartu Nagravision alebo Viaccess

Ako aktivovať integrovanú dekódovaciu kartu Nagravision alebo Viaccess

Pre príjem satelitnej televízie Skylink je potrebné najskôr aktivovať integrovanú dekódovaciu kartu Skylink, a to v dvoch krokoch:

  1. REGISTRÁCIA SLUŽIEB SKYLINK
  2. PREDPLATENIE ĽUBOVOĽNÉHO PROGRAMOVÉHO BALÍČKA

Ad 1) Registrácia služieb Skylink

Zaregistrovať sa môžete  jednoducho v Zákazníckej zóne na webe Skylinku.

Pre registráciu je potrebné vyplniť Registračné údaje, neplatíte žiadny registračný poplatok poplatok.

  1. 0 € – noví alebo súčasní zákazníci, ktorí budú novú dekódovaciu kartu používať pre prvý alebo ďalší zdroj televízneho príjmu nezávislý na inej dekódovacej karte.
  2. 0 € – súčasní zákazníci, ktorí satelitný prijímač a dekódovaciu kartu použijú ako náhradu za pôvodnú dekódovaciu kartu, ktorá bude automaticky deaktivovaná.
  3. 0 € – súčasní zákazníci, ktorí novú dekódovaciu kartu použijú ako kartu NEXT pre službu DRUHÁ KARTA (programová ponuka na novej karte bude kopírovať ponuku na pôvodnej „materskej“ karte). Pri voľbe tejto registrácie je nutné uhradiť predplatného za službu Druhá karta v dĺžke 1-12 mesiacov (4,40 Eur/mes.).

Registráciou služieb Skylink dôjde k uzatvorenie zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink.

Ad 2) Predplatenie ľubovoľného programového balíčka

Štandardne podľa aktuálneho cenníka Skylink.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905