Zmena regiónu (miesta inštalácie) na dekódovacej karte

Skylink je obchodná značka satelitnej televízie v Slovenskej a Českej republike, avšak konkrétny obsah poskytovaných služieb nie je v oboch republikách totožný.

Ak si zákazník zaregistruje služby pre dekódovaciu kartu s miestom inštalácie v Slovenskej republike, môže prijímať výhradne programy podľa programovej ponuky pre Slovenskú republiku, hradiť služby v zmysle Slovenského cenníka v Eurách a jeho vzájomný vzťah so Skylinkom pri poskytovaní služieb satelitnej televízie sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Skylink pre Slovenskú republiku.

Zmena miesta inštalácie zo Slovenskej republiky na Českú republiku je možná, avšak len na základe písomnej žiadosti (viď kontaktný formulár na webe Skylinku), a to tom v prípade, keď sa užívateľ dekódovacej karty presťahuje alebo dekódovaciu kartu dlhodobo užíva na území Českej republiky, alebo keď užívateľ dekódovaciu kartu prenechá alebo odpredá novému užívateľovi s miestom inštalácie v Českej republike. V tom prípade dôjde ku zmene registrácie tejto dekódovacej karty a zákazník bude môcť ďalej prijímať programy výhradne podľa programovej ponuky pre Českú republiku, hradiť služby v zmysle Českého cenníka v korunách a jeho vzájomný vzťah so Skylinkom sa začne riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami pre Českú republiku.

Pre karty NEXT so službou DRUHÁ KARTA, ktoré sú určené pre užívanie v jednej domácnosti s hlavnou kartou, platí, že miesto inštalácie je rovnaké ako na hlavnej karte.

Zákazníci, ktorí majú pre užívanie služieb Skylink dohodnuté špeciálne podmienky napr. službu Balíček s prijímačom/modulom, kartou a inštaláciou, službu Multiservis, službu Skylink TMT (T-Mobile Televízie), platbu za služby prostredníctvom SIPO/Inkaso, atp., musia najprv požiadať Zákaznícky servis Skylinku o informácie k ukončeniu týchto špeciálnych podmienok. Až po ukončení týchto špeciálnych podmienok alebo po vyčerpaní predplatného je možné požiadať o zmenu registrácie karty, resp. zmenu miesta inštalácie.