Servisná sieť Skylink

Hľadáte autorizovaných technikov satelitných služieb Skylink alebo predajcu satelitného vybavenia?

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1