Technické otázky

Satelitná televízia Skylink umožňuje prijímať stovky kódovaných aj nekódovaných televíznych programov zo satelitov Astra 23,5°E a Astra 19,2°E na území SR. Na odkódovanie kódovaných programov slúži dekódovacia karta Skylink a satelitný prijímač/CA modul.

Kódované programy sú zoskupené do programových balíčkov, ktoré je možné  predplatiť na ľubovoľné obdobie podľa vlastnej voľby.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1