Satelitné prijímače

Satelitný prijímač je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou prijímá, dekóduje a spracováva satelitný signál.

Dekódovací modul (niekedy tiež CA modul alebo len CAM) je zariadenie, ktoré v spolupráci s dekódovacou kartou dekóduje satelitný signál a používa sa v  prípade, keď zákazník Skylinku vlastný televízny prijímač so zabudovaným satelitným tunerom (DVB-S alebo DVB-S2) a teda nepotrebuje navyše satelitný prijímač.

Na trhu existuje nespočetné množstvo satelitných prijímačov a viac druhov dekódovacích modulov. Užívateľom Skylinku odporúčame, aby pre dlhodobo bezproblémový televízny príjem venovali výberu svojho prijímacieho zariadenia veľkú pozornosť. Odporúčame zadovážiť si výhradne zariadenie s certifikátom Skylink READY  a nakupovať v odporúčaných predajniach satelitnej techniky.