Technické otázky

Satelitná televízia Skylink umožňuje prijímať stovky kódovaných aj nekódovaných televíznych programov zo satelitov Astra 23,5°E a Astra 19,2°E na území SR. Na odkódovanie kódovaných programov slúži dekódovacia karta Skylink a satelitný prijímač/CA modul.

Kódované programy sú zoskupené do programových balíčkov. Všetky základné slovenské kódované televízne programy sú súčasťou programového balíčka Digital a môžu ich sledovať všetci zákazníci Skylinku, ktorí uhradia tzv. Servisný poplatok. Ďalšie hodnotné kódované programy rôznych žánrov sú súčasťou platených balíčkov, ktoré je možné  predplatiť na ľubovoľné obdobie podľa vlastnej voľby. V cene všetkých týchto platených balíčkov je už zahrnutý vyššie uvedený Servisný poplatok, takže ich predplatitelia majú automaticky prístup aj ku všetkým programom balíčka Digital.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1