Centrum podpory

Nehrá vám nejaký program? Skontrolujte si aktuálne parametre ladenia alebo použite Rýchlu pomoc.

Technické aktuality

Silný vietor môže zhoršiť kvalitu vášho televízneho príjmu.

Utorok 30.10.2018 | 10:00

Pokiaľ sa vám v týchto dňoch náhle zhoršila kvalita televízneho príjmu, môže to byť dôsledkom extrémne silného vetra, ktorý vychýlil nasmerovanie vašej satelitnej antény.

Pri stabilnom uchytení antény môžu silné nárazy vetra spôsobovať len momentálne výpadky. Pokiaľ však nebola vaša anténa upevnená dostatočne, mohlo dôjsť k trvalému vychýleniu. V tomto prípade odporúčame odborný zásah servisného technika vybaveného zodpovedajúcim meracím zariadením pre nasmerovanie a zafixovanie satelitnej antény – zoznam našich partnerských predajní a servisov satelitnej techniky nájdete tu.

Viac informácií o vplyve počasia na kvalitu príjmu nájdete tu.

S čím potrebujete pomôcť?

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 31. 5. 2017 a platné od 1. 7. 2017
Všeobecné obchodné podmienky platné pre karty registrované od 1. 1. 2014 (platné od 1.7. 2014)
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Všeobecné obchodní podmínky platné pro karty registrované od 1. 1. 2014
Osobitné obchodné podmienky pre bezplatné zapožičianie satelitního prijímača s balíčkom Kombi pre SR
Osobitné obchodné podmienky pre bezplatné zapožičianie satelitního prijímača
Reklamačný poriadok
Osobitné obchodné podmienky služby Skylink Live TV
Všeobecné obchodné podmienky pre videopožičovňu Banaxi
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Aktivácia Live TV v Samsung a LG TV
Zoznam jednotlivých modelov TV Samsung so službou Skylink Live TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k Samsung TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k LG TV
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Balíček s prijímačom/modulom, kartou a inštaláciou
Nábeh karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizační zápisy
Obecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Ostatné
Cenník platný od 1. 8. 2018

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1