Centrum podpory

Nehrá vám nejaký program? Skontrolujte si aktuálne parametre ladenia alebo použite Rýchlu pomoc.

Technické aktuality

Prišli ste po dlhšej dobe na chalupu a programy Skylinku nehrajú?

Pondelok 20.05.2019 | 11:00

Nezúfajte, ak je satelitný prijímač dlhšiu dobu mimo prevádzky, trvá obnovenie príjmu dlhšiu dobu - viac informácií a odporúčania, ako skrátiť vaše čakanie nájdete tu.

POZOR! Niektoré programy menia svoje vysielacie parametre.

Utorok 26.03.2019 | 11:00

Prelaďte na nové parametre. Viac informácií nájdete tu.

S čím potrebujete pomôcť?

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky vydané 31. 5. 2017 a platné od 1. 7. 2017
Všeobecné obchodné podmienky platné pre karty registrované od 1. 1. 2014 (platné od 1.7. 2014)
Informácie pre koncových užívateľov SVK
Všeobecné obchodní podmínky platné pro karty registrované od 1. 1. 2014
Reklamačný poriadok
Osobitné obchodné podmienky služby Skylink Live TV
Všeobecné obchodné podmienky pre službu Filmotéka
Podmienky ákcie Televízia Skylink Naplno
Aplikácie Skylink Live TV
Podrobný popis služby Skylink Live TV
Aktivácia Live TV v Samsung a LG TV
Zoznam smart TV so službou Skylink Live TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k Samsung TV
Základné funkcie diaľkového ovládača k LG TV
Žiadosti
Žiadosť o zmenu registrácie karty
Žiadosť o registráciu služby Skylink pre územie Slovenskej republiky
Prehľad programov a ich ladenie
Tabuľka ladenia programov pomocou funkcie FastScan
Kompletný prehľad programov a balíčkov
Parametre pre naladenie programov na stiahnutie
Prijímače
Vzor Zmluvy o poskytovaní služby Balíček s prijímačom/modulom, kartou a inštaláciou
Nábeh karty - opätovné spustenie po dobe nečinnosti / Reautorizační zápisy
Obecný návod pre nastavenie zvukovej stopy
Ostatné
Pravidlá súťaží
Cenník platný od 1. 3. 2019

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1