Karta NEXT so službou Druhá karta

Dekódovacia karta NEXT je určená výhradne záujemcom o službu Druhá karta a umožňuje príjem platených služieb Skylink na dvoch televízoroch nezávisle na sebe v rámci jednej domácnosti*.

Podmienky služby Druhá karta:

 • Kartu NEXT je možné používať výhradne v rovnakej domácnosti ako materskú kartu.
 • Karta NEXT obsahuje služby totožné s materskou kartou.
 • Ke každej materskej karte je možné objednať maximálne dve karty NEXT.
 • Ročný poplatok za službu Druhá karta predstavuje sumu 44,40 EUR.
 • Prvá platba za službu zahŕňa cenu karty NEXT a ročné predplatné služby Druhá karta.
 • Na karte NEXT nie je potrebné registrovať služby a platiť Servisný poplatok.
 • Karta Next je typu Irdeto a je možné ju použiť len v prijímači s Irdeto čítačkou.

 

Ako získať kartu NEXT so službou Druhá karta:

 

Ako predĺžiť službu Druhá karta o ďalší rok:

 • Po uplynutí jedného roka sa služba Druhá karta na karte NEXT predĺži o ďalší rok opätovnou úhradou sumy 44,40 EUR s použitím následujúcich platobných údajov:
 • číslo účtu                    SK3175000000000025661323
 • suma                           44,40 EUR
 • variabilný symbol      posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty NEXT
 • špecifický symbol      222
   

​​Platnosť služby Druhá karta na karte NEXT je možné si overiť na webe Skylinku v  Zákazníckej zóne.

Upozorňujeme zákazníkov, že pre príjem satelitného vysielania prostredníctvom dekódovacej karty NEXT (Druhá karta) je potrebná satelitná anténa, ktorá je vybavená k tomu určeným konvertorom - tzv. Twin LNB. Ak si nie ste istí, či  taký konvertor máte, odporúčame vám obrátiť sa na predajcu satelitnej techniky vo vašom okolí.

*Domácnosť podľa §115 Občianského zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločně hradia náklady na svoje potreby.