Druhá karta - riešenie pre ďalšiu miestnosť v domácnosti

Služba Druhá karta vám umožní zrkadliť programovú ponuku z vašej hlavnej dekódovacej karty na ďalší televízor v domácnosti*, a to prostredníctvom dekódovacej karty s označením NEXT:

  • Karta NEXT obsahuje služby totožné s hlavnou kartou – už nie je potrebné znovu hradiť programový balíček.
  • Mesačné predplatné za službu je 4,40 Eur, ročné 52,80 Eur. Predplatné je možné hradiť na ľubovoľný počet (1-12) mesiacov.
  • Kartu NEXT je možné používať výhradne v spoločnej domácnosti s hlavnou kartou.
  • Ku každej hlavnej karte je možné priradiť až dve karty NEXT.
     

Službu Druhá karta je možné získať niektorou z nasledujúcich možností:

Kúpou prijímacieho zariadenia (satelitného prijímača alebo CA modulu) s už zabudovanou dekódovacou kartou typu Nagravision alebo Viacces Orca. Kartu je potrebné registrovať – pri registrácii v Zákazníckej zóne na webe Skylinku zadáte voľbu jej použitia ako karty NEXT, čím budete vyzvaní k úhrade predplatného za službu Druhá karta v dĺžke 1-12 mesiacov, bez ďalších akýchkoľvek aktivačných poplatkov.

Kúpu satelitného prijímača s integrovanou satelitnou kartou a jej registráciu ako karty NEXT pre službu Druhá karta môžete urobiť dvomi spôsobmi, a to buď v Zákazníckej zóne na webe Skylinku alebo u niektorého zo Servisných partnerov Skylinku, zoznam ktorých nájdete tu.


Upozornenie!
Pre používanie služby Druhá karta je potrebné, aby vaša satelitná anténa bola vybavená konvertorom s dvomi výstupy –  tzv. Twin LNB (v prípade jednej karty NEXT), resp. so štyrmi výstupmi – tzv. QUAD LNB (v prípade dvoch kariet NEXT).
 

Ako predĺžiť službu Druhá karta na ďalšie obdobie:
Službu Druhá karta tzv. kartu NEXT je možné predĺžiť na ľubovoľný počet (1-12) mesiacov, a to s použitím nasledujúcich platobných údajov:

  • číslo účtu                    SK3281300000002014540218
  • suma                            podľa zvoleného počtu mesiacov (4,40 Eur/mes.)
  • variabilný symbol      posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty NEXT
  • špecifický symbol     222


Ako postupovať v prípade poškodenia či straty karty NEXT typu Irdeto:
V prípade poškodenia či straty karty NEXT (netýka sa kariet Nagravision a Viacces Orca) je možné požiadať o náhradnú kartu za poplatok 20 EUR (více tu). Upozorňujeme však, že výmena karty typu Irdeto je možná len do vypredaní skladových zásob kariet tohto typu. Po dopredaní zásob už nebude možné výmenu realizovať.


TIP
Platnosť služby Druhá karta na karte NEXT je možné overiť si na webe Skylinku v Zákazníckej zóne.


*Domácnosť podľa §115 Občianskeho zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne hradia náklady na svoje potreby.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905