Druhá karta - riešenie pre ďalšiu miestnosť v domácnosti

Služba Druhá karta vám umožní zrkadliť programovú ponuku z vašej hlavnej dekódovacej karty na ďalší televízor v domácnosti*, a to prostredníctvom dekódovacej karty s označením NEXT:

 • Karta NEXT obsahuje služby totožné s hlavnou kartou – už nie je potrebné znovu hradiť programový balíček.
 • Ročný poplatok za obstaranie služby vrátane karty NEXT je 44,40 Eur. Ďalšie predplatné je možné hradiť na ľubovoľný počet (1-12) mesiacov v cene 3,70 Eur/mesiac.
 • Kartu NEXT je možné používať výhradne v spoločnej domácnosti s hlavnou kartou.
 • Ku každej hlavnej karte je možné priradiť až dve karty NEXT
   

Službu Druhá karta je možné získať niektorou z nasledujúcich možností:

 1. Objednaním v Zákazníckej zóne na webe Skylinku alebo cez Zákaznícky servis Skylinku – do 10 pracovných dní vám bude prostredníctvom Slovenskej Pošty na dobierku doručená dekódovacia karta NEXT. Táto karta je typu Irdeto a je použiteľná v kompatibilnom prijímacom zariadení (satelitnom prijímači alebo CA module) s označením Skylink READY. Túto kartu nie je potrebné registrovať.
   
 2. Kúpou prijímacieho zariadenia (satelitného prijímača alebo CA modulu) s už zabudovanou dekódovacou kartou typu Viacces Orca. Kartu je potrebné registrovať –pri registrácii v Zákazníckej zóne na webe Skylinku zadáte voľbu jej použitia ako karty NEXT, čím budete vyzvaní k úhrade ročného poplatku za službu Druhá karta, ktorý je 44,40 EUR.


Upozornenie!
Pre používanie služby Druhá karta je potrebné, aby vaša satelitná anténa bola vybavená konvertorom s dvomi výstupy –  tzv. Twin LNB (v prípade jednej karty NEXT), resp. so štyrmi výstupmi – tzv. QUAD LNB (v prípade dvoch kariet NEXT).
 

Ako predĺžiť službu Druhá karta na ďalší obdobie:
Po uplynutí jedného roka lze službu Druhá karta na karte NEXT predĺži na ľubovoľný počet (1-12) mesiacov, a to s použitím následujúcich platobných údajov:

 • číslo účtu                    SK3175000000000025661323
 • suma                            44,40 EUR
 • variabilný symbol      posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty NEXT
 • špecifický symbol     222


Ako postupovať v prípade poškodenia či straty karty NEXT:
V prípade poškodenia či straty karty NEXT (netýka sa kariet Viacces Orca) je možné požiadať o náhradnú kartu za poplatok 20 EUR (více tu).


TIP
Platnosť služby Druhá karta na karte NEXT je možné overiť si na webe Skylinku v Zákazníckej zóne.


*Domácnosť podľa §115 Občianskeho zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne hradia náklady na svoje potreby.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905