Vplyv počasia na kvalitu príjmu satelitnej televízie

Extrémne meteorologické javy, ako je silná búrka, husté sneženie, námraza, a pod. môžu spôsobiť zhoršenie vášho satelitného príjmu. Signál z družice totiž nemusí cez túto „hradbu“ preniknúť až k vašej satelitnej anténe (parabole) v dostatočnej kvalite. Neznamená to ale, že by Skylink prestal fungovať, sú len momentálne zhoršené vaše konkrétne príjmové podmienky.

Pokiaľ však u vás k zhoršeniu kvality televízneho príjmu dochádza opakovane pri každom zhoršení počasia, ukazuje to na nesprávne nastavenie či nasmerovanie satelitnej antény – pri správnom nastavení bežné výkyvy počasia nemôžu satelitný príjem viditeľne zhoršovať.

S niektorými problémami si môžete poradiť sami (odstránenie vrstvy snehu či ľadu zo satelitnej antény), iné však vyžadujú odbornú pomoc (nasmerovanie satelitnej antény, kontrola funkčnosti LNB, apod.) – zoznam našich partnerských predajní a servisov satelitnej techniky nájdete tu.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1