Vplyv počasia na kvalitu príjmu satelitnej televízie

Extrémne meteorologické javy, ako je silná búrka, husté sneženie, námraza, apod. môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť zhoršenie vášho satelitného príjmu. Signál z družice totiž nemusí cez túto „hradbu“ preniknúť až k vašej satelitnej anténe (parabole) v dostatočnej kvalite. Neznamená to ale, že by Skylink prestal fungovať, len sú momentálne extrémne zhoršené vaše konkrétne príjmové podmienky.

Pokiaľ však u vás k zhoršeniu kvality televízneho príjmu dochádza opakovane aj pri každom bežne zhoršenom počasí, nie je príčina v Skylinku, ale ukazuje to na poruchu na vašom prijímacom zariadení (nesprávne nastavenie satelitnej antény, porucha na konektoroch, porušenie koaxiálneho kábla či LNB, poškodená anténa alebo rušenie signálom WiFi či GSM). Pri správnom nastavení nemôžu bežné výkyvy počasia satelitný príjem nijak viditeľne zhoršovať.

S niektorými drobnými problémami si môžete poradiť sami (odstránenie vrstvy snehu či ľadu zo satelitnej antény). V ostatných prípadoch je však nevyhnutný odborný zásah servisného technika vybaveného zodpovedajúcim meracím zariadením (nasmerovanie satelitnej antény, kontrola funkčnosti LNB, konektorov, koaxiálneho kábla, rušenie, apod.) – zoznam našich partnerských predajní a servisov satelitnej techniky nájdete tu.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1