Čo ak po dlhšej dobe nepoužívania televízie vaše programy nenaskočia?

Pri nepoužívaní satelitnej televízie Skylinkdlhšie ako 14 dní, dochádza k tzv. zakódovaniu vašich programov a ich opätovné sprístupnenie môže trvať až 60 minút (v prípade nevhodného satelitného prijímača bez označenia Skylink READY aj dlhšie).

Ako postupovať?

1) Odpojte váš satelitný prijímač zo zásuvky elektrickej siete a po chvíli (stačí 10 sekúnd) opäť zapojte.
2) Zapnite televízor a satelitný prijímač a prepnite na niektorý z programov, ktorý vám nefunguje (najlepšie RTVS 1).
3) NEPREPÍNAJTE medzi programami a počkajte, kým program nenaskočí (prepínaním sa celý proces výrazne predlžuje)
Využite možnosť poslania tzv. autorizačného zápisu na vašu dekódovaciu kartu niektorým z následujúcich spôsobov:

TIP - Na urýchlenie celého procesu

  • odoslaním SMS v tvare SKYLINK INFO celéčíslodekódovacejkarty na číslo 7017 (napr.: SKYLINK INFO 12345678901). Cena SMS je 0,40 €.
  • prostredníctvom Rýchlej pomoci
  • prostredníctvom Zákazníckej zóny 
  • kontaktovaním Zákazníckeho servisu - 02 20 250 241

K obnoveniu príjmu by malo dôjsť do 5 minút od zaslania autorizačného zápisu. (Ak používate nevhodný satelitný prijímač – bez označenia Skylink READY – môže to trvať až 60 minút.).

Pokiaľ vám ani tak programy nenaskočia, môže sa jednať o iný problém – viac informácií nájdete na stránke Prečo mi nehrajú programy.


Tip pre vás!

Skylink nie je len televízia u vás doma pripojená k satelitnej anténe - svoje obľúbené programy môžete kedykoľvek, teda i v prípade výpadku satelitného signálu, sledovať na vašom CHYTROM TELEVÍZORE, TELEFÓNE, TABLETE alebo POČÍTAČI, a to vďaka službe Skylink Live TV.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1