Opätovné spustenie prijímača

Pokiaľ ste satelitnú televíziu Skylink (satelitný prijímač s dekódovacou kartou) nepoužívali dlhšie ako 2 týždne, ale menej ako 30 dní, môže odkódovanie vašich programov trvať až 3 minúty. Ak bolo toto obdobie dlhšie ako 30 dní, môže toto odkódovanie trvať až 1 hodinu.

Počas tejto doby je však potrebné mať satelitný prijímač zapnutý na jednom z kódovaných programov (najlepšie RTVS 1 HD) a NEPREPÍNAŤ medzi programami. Pri prepínaní sa totiž môže doba čakania výrazne predĺžiť.

Pre skrátenie tejto doby môže pomôcť aj poslanie tzv. reautorizačného zápisu, a to niektorou z troch možností:

  • Cez Zákaznícku zónu
  • kontaktovaním Zákazníckeho servisu (02 20 250 241)
  • zaslaním SMS v tvare SKYLINK INFO celéčíslodekódovacejkarty na číslo 7017 (napr.: SKYLINK INFO 12345678901). Cena SMS je 1 €.

Pokiaľ vám ani tak programy „nenaskočia“, môže sa jednať o problém na vysielacej strane (málo pravdepodobné) alebo na prijímacej strane (prijímač neprijíma inštrukcie zasielané na dekódovaciu kartu). Pre vylúčenie tejto poruchy na prijímacej strane odporúčame vložiť vašu dekódovaciu kartu do iného fungujúceho prijímača (Skylink READY) a pokiaľ ani tak programy „nenaskočia“ (do 30 minút), bude porucha najskôr na vašom satelitnom prijímači.