Opätovné spustenie prijímača po dlhšej dobe

Opätovné spustenie prijímača, ktorý bol mimo prevádzky (napr. na chate apod.)

Ak divák dekódovaciu kartu nevyužíva po dobu viac ako 2 týždne avšak menej ako 30 dní, musí čakať na dekódovanie po dobu maximálne 3 minúty. Pokiaľ divák kartu nevyužíva po dobu viac ako 30 dní, musí čakať na dekódovanie po dobu maximálne 1 hodinu. Podmienkou však je, že po túto dobu bude mať prijímač stále zapnutý na jednom z našich programov (napr. RTVS) a nebude prepínať medzi programami. Ak prepína programy, môže sa doba čakania výrazne predĺžiť.

Pre skrátenie tejto doby môžete poslať tzv. reautorizačný zápis, a to niektorú z troch možností:

Pokiaľ divák splnil uvedené podmienky a ani tak programy „nenaskočia“, môže byť problém buď na vysielacej strane (málo pravdepodobné) alebo na strane prijímacej (prijímač nenačítava inštrukcie posielané na kartu). Pre vylúčenie poruchy na prijímacej strane odporúčame vložiť dekódovaciu kartu do iného fungujúceho prijímače (Skylink READY). Ak programy „naskočia“ do tridsiatich minút, je porucha na pôvodnom satelitnom prijímači.