SIPO, Inkaso

SIPO

Inkasná služba Slovenskej pošty SIPO je ideálna pre pravidelnú mesačnú úhradu predplatného, pretože zoskupuje platby za služby rôznych dodávateľov (elektrina, plyn, satelit apod.). Zákazníci, ktorí už SIPO využívajú pre platby iným dodávateľom, majú pridelené tzv. evidenčné číslo

Pre nastavenie SIPO je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností:

 •  V Zákazníckej zóne​ a webe Skylinku. Vybrané služby sú v tomto prípade aktivované počas niekoľkých minút.
 •  Kontaktováním Zákazníckeho servisu
            - telefonicky (02/20 25 02 41)
            - kontaktným formulárom
            - poštou (P.O. BOX 11, 022 04 Čadca 4)

V objednávke SIPO je nevyhnutné uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický, prípadne e-mailový kontakt
 • číslo dekódovacej karty (uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom)
 • požadované služby (názov balíčka)
 • evidenčné číslo SIPO

Pri písomnej objednávke sú požadované služby aktivované obvykle do troch dní od jej doručenia na našu adresu.

Inkaso z účtu

15. 1. 2021
Dôležitá informácia o zmene CID (Identifikátora Príjemcu) v súhlase s Inkasom


V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa satelitnej televízie Skylink v minulom roku (ktorým je aktuálne spoločnosť Canal + Luxembourg S.a.r.l.), došlo k zmene CID, čo je identifikátor príjemcu, používaný v súhlase s Inkasom z Vášho bankového účtu. Nové CID je SK77ZZZ70000000530.

Všetky slovenské banky boli o tejto zmene informované a vo väčšine prípadov zmenu vykonali bez aktívnej súčinnosti zákazníka. V dvoch prípadoch – SLSP (Slovenská sporiteľňa) a mBank – je však vyžadovaný súhlas zákazníka. Obe banky o tejto skutočnosti a o spôsobe potvrdenia súhlasu svojich klientov informovali.

Pokiaľ bola Vaša inkasná platba zamietnutá, je najjednoduchším riešením vykonanie mimoriadnej jednorazovej úhrady, a to s použitím rovnakých platobných údajov, ktoré boli uvedené v zamietnutej inkasnej platbe (hlavne VS a SS). Túto mimoriadnu platbu ako aj potvrdenie súhlasu s novým CID (podľa pokynov Vašej banky) vykonajte prosím, čo najskôr, najneskôr však do 31. 1. 2021.

S ďalšími prípadnými otázkami kontaktujte Zákaznícky servis Skylink, prípadne Vašu banku.


Pri platbe prostredníctvom Inkasa z účtu Skylink automaticky zaisťuje Inkaso z bankového účtu zákazníka. Najjednoduchšie je Inkaso z bankového účtu aktivovať v Zákazníckej zóne. Vybrané služby sú tak aktivované o niekoľko minút.

Zákazník musí ale zároveň nahlásiť v svojej banke súhlas s Inkasom z bankového účtu, a to buď osobne v pobočke svojej banky, alebo cez internet banking alebo telefonicky. Pri zadávaní súhlasu je potrebné banke oznámiť:

 • Názov majiteľa účtu: Canal+ Luxembourg S. à r.l.
 • IBAN účtu Skylink: SK3175000000000025661323
 • SWIFT: CEKOSKBX,
 • CID (Identifikátor Príjemcu): SK77ZZZ70000000530
 • UMR (Referencia mandátu): Pre získanie tohto jedinečného čísla kontaktujte prosím Zákaznícky servis, kde Vám bude číslo pridelené
 • dátum vzniku mandátnej zmluvy : Deň zadania čísla účtu ku karte
 • limitnú čiastku: Cena služby za každú kartu, ktorá je u nás navedená na inkaso

Pri zadávaní súhlasu s inkasom nezadávajte žiadny špecifický ani variabilný symbol.

 

V prípade, že chcete zastaviť či pozastaviť platby prostredníctvom metód SIPO alebo Inkaso z účtu musíte kontaktovať Zákaznícky servis. Pamätajte na to, že dátum odpojenie služieb Skylink sa môže predĺžiť o jeden mesiac, a to v prípade, že je Vaša posledná platba v určitý okamih na ceste z Vašej pošty alebo banky.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905