SIPO, Inkaso

Platby prostredníctvom SIPO a Inkaso z účtu sú možné iba za služby satelitnej televízie Skylink. Platby za služby internetovej televízie Skylink nie je možné realizovať prostredníctvom SIPO a Inkaso z účtu.

SIPO

Inkasná služba Slovenskej pošty SIPO je ideálna pre pravidelnú mesačnú úhradu predplatného, pretože zoskupuje platby za služby rôznych dodávateľov (elektrina, plyn, satelit apod.). Zákazníci, ktorí už SIPO využívajú pre platby iným dodávateľom, majú pridelené tzv. evidenčné číslo

Pre nastavenie SIPO je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností:

 •  V Zákazníckej zóne​ a webe Skylinku. Vybrané služby sú v tomto prípade aktivované počas niekoľkých minút.
 •  Kontaktováním Zákazníckeho servisu
            - telefonicky (02/20 25 02 41)
            - kontaktným formulárom
            - poštou (P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4)

V objednávke SIPO je nevyhnutné uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický, prípadne e-mailový kontakt
 • číslo dekódovacej karty (uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom)
 • požadované služby (názov balíčka)
 • evidenčné číslo SIPO

Pri písomnej objednávke sú požadované služby aktivované obvykle do troch dní od jej doručenia na našu adresu.

V prípade, že sa Vám z akéhokoľvek dôvodu nepodarí uskutočniť platbu SIPO v danom mesiaci, je potrebné zvoliť iný spôsob úhrady a uskutočniť platbu čo najskôr, tak aby ste neprišli o svoje obľúbené programy. Na úhradu služieb si môžete vybrať ktorúkoľvek z platobných metód.

Inkaso z účtu

Pri platbe prostredníctvom Inkasa z účtu Skylink automaticky zaisťuje Inkaso z bankového účtu zákazníka. Najjednoduchšie je Inkaso z bankového účtu aktivovať v Zákazníckej zóne. Vybrané služby sú tak aktivované o niekoľko minút.

Zákazník musí ale zároveň nahlásiť v svojej banke súhlas s Inkasom z bankového účtu, a to buď osobne v pobočke svojej banky, alebo cez internet banking alebo telefonicky. Pri zadávaní súhlasu je potrebné banke oznámiť:

 • Názov majiteľa účtu: Canal+ Luxembourg S. à r.l.
 • IBAN účtu Skylink: SK3281300000002014540218
 • SWIFT: CITISKBA
 • CID (Identifikátor Príjemcu): SK77ZZZ70000000530
 • UMR (Referencia mandátu): Pre získanie tohto jedinečného čísla kontaktujte prosím Zákaznícky servis, kde Vám bude číslo pridelené
 • dátum vzniku mandátnej zmluvy : Deň zadania čísla účtu ku karte
 • limitnú čiastku: Cena služby za každú kartu, ktorá je u nás navedená na inkaso

Pri zadávaní súhlasu s inkasom nezadávajte žiadny špecifický ani variabilný symbol.


V prípade, že chcete zmeniť, zastaviť či pozastaviť platby prostredníctvom metód SIPO alebo Inkaso z účtu musíte kontaktovať Zákaznícky servis. Pre vybavenie požiadavky si prosím nachystajte evidenčné číslo SIPO alebo číslo bankového účtu. Pamätajte na to, že dátum odpojenie služieb Skylink sa môže predĺžiť o jeden mesiac, a to v prípade, že je Vaša posledná platba v určitý okamih na ceste z Vašej pošty alebo banky.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905