Koľko stojí zaobstarať si Skylink?

Koľko stojí Skylink?

Cenu za satelitnú televíziu Skylink je potrebné rozdeliť na cenu za kúpu a cenu za užívanie služby.

Kúpna cena môže byť rôzna a závisí na výbere zákazníka, pričom pozostáva z nasledujúcich položiek:
Satelitná anténa s príslušenstvom 30–45 EUR
Satelitný prijímač od 63 EUR
Dekódovacia karta 19,90 EUR
Registračný poplatok 39,90 EUR
Odborná inštalácia a spustenie služby od 30 EUR (cenu stanovuje miestna odborná firma)
Celkom 180–280 EUR

Cena za užívanie služby závisí na voľbe programového balíčka a dĺžky predplatného (viď Cenník)

Náš tip

Novým zákazníkom odporúčame využiť zvýhodnenú ponuku na zadováženie satelitného kompletu..