Koľko stojí zaobstarať si Skylink?

Koľko stojí vybavenie Skylinku?

Cena za satelitnú televíziu Skylink môže byť rôzna a závisí len od vašej voľby.

 1. Ak si chcete zabezpečiť Skylink vrátane odbornej inštalácie len za 1 €, stačí navštíviť niektorého z predajcov satelitnej techniky a uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služieb Skylink na obdobie 24 mesiacov. Viac informácií o akcii Prejdite ku Skylinku za 1 €.
   
 2. Ak sa nechcete viazať, je možné si kompletné vybavenie kúpiť od 180 €.
   
  Satelitná anténa s príslušenstvom 30–45 EUR
  Satelitný prijímač od 63 EUR
  Dekódovacia karta 19,90 EUR
  Registračný poplatok 39,90 EUR
  Odborná inštalácia a spustenie služby od 30 EUR (cenu stanovuje miestna odborná firma)
  Celkom 180–280 EUR

  Nebudete pritom viazaní žiadnou zmluvou a nebudú vám preto hroziť žiadne dlhy, upomienky či sankcie. Pre príjem vašich programov stačí vždy vopred uhradiť zodpovedajúcu sumu podľa vybraného programového balíčka na vami zvolené obdobie (viď Cenník).

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1