Ako naladiť televízné programy na satelitnom prijímači

Prvé spustenie a naladenie nového satelitného prijímača / dekódovacieho modulu odporúčame zveriť do rúk špecializovanej predajne satelitnej techniky.

Ak si chcete sami naladiť nový televízny program, u ktorého boli zmenené vysielacie parametre, a nemáte prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan), odporúčame postupovať podľa návodu k obsluhe vášho satelitného prijímača a použiť technické parametre pre naladenie jednotlivých programov.

Návody pre naladenie programov v najčastejšie používaných satelitných prijímačoch nájdete tu Využiť môžete tiež orientačný návod pre naladenie satelitných programov.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1