Ako naladiť televízné programy na satelitnom prijímači

Prvé spustenie a naladenie nového satelitného prijímača / dekódovacieho modulu odporúčame zveriť do rúk špecializovanej predajne satelitnej techniky.

Ak si chcete sami naladiť nový televízny program, u ktorého boli zmenené vysielacie parametre, a nemáte prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan), odporúčame postupovať podľa návodu k obsluhe vášho satelitného prijímača a použiť technické parametre pre naladenie jednotlivých programov.

Pokiaľ už návod na obsluhu nemáte, môže vám pomôcť stránka Návody na naladenie, kde nájdete užívateľské príručky či stručné návody na naladenie pre najbežnejšie používané satelitné prijímače a tiež orientačný návod pre naladenie programov v satelitních prijímačoch.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1