Ako naladiť televízné programy na satelitnom prijímači

Prvé sprevádzkovanie a naladenie nového satelitného prijímača / dekódovacieho modulu odporúčame zveriť do rúk špecializovanej predajne satelitnej techniky.

V satelitnom vysielaní často dochádza k zaradeniu nových programov a občas sa menia technické parametre vysielania.
Týmto problémom sa nemusia zaoberať majitelia satelitných prijímačov vybavených funkciou automatického ladenia a usporiadania programov - FastScan (väčšina prijímačov Skylink READY) – naladenie nových programov a všetky prípadné zmeny parametrov satelitného vysielania sa na takomto satelitnom prijímači vykonajú vždy automaticky.
Pokiaľ však satelitný prijímač funkciu FastScan nemá, je nutné naladiť programy manuálne. V tomto prípade odporúčame postupovať podľa návodu k obsluhe a použiť technické parametre pre naladenie jednotlivých programov.

Ak si zakúpite satelitnú anténu s dvoma konvertromi LNB, budete môcť prijímať zo satelitu Astra 19,2°E stovky ďalších nekódovaných programov a rozhlasových staníc. Pokiaľ použijete funkciu automatického ladenia a usporiadavania programov – FastScan, nájdete tieto programy na pozíciách 250 až 394.

Návody pre naladenie programov v najčastejšie používaných satelitných prijímačoch nájdete tu. Využiť môžete aj orientačný návod pre naladenie satelitných programov.