Ako spoznáte, či je Váš prijímač vybavený funkciou FastScan?

To, či je váš satelitný prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov FastScan, spoznáte najlepšie podľa návodu k obsluhe. Pokiaľ ho však už nemáte, postupujte takto:

Pustite si televízor a porovnajte, či sa vybrané programy vyskytujú na rovnakých predvoľbách, ako je uvedené tu:

7 – Skylink 7
9 – DOMA HD

Pokiaľ ÁNO, váš prijímač JE vybavený funkciou FastScan a nemusíte nič riešiť – naladenie a usporiadanie programov sa vykoná vždy automaticky.
Pokiaľ NIE, váš prijímač touto funkciou vybavený NIE JE – v takom prípade je potrebné pri zmene parametrov ladiť programy manuálne.


Odporúčanie:
Žiadna služba satelitnej televízie sa nevyhne občasnej zmene vysielacích parametrov. Pre dlhodobo bezproblémový a kvalitný televízny príjem odporúčame kúpu satelitného prijímača s označením Skylink READY (sú vždy vybavené funkciou FastScan) – žiadajte u niektorého Skylinkom odporúčaných predajcov Satelitnej techniky.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1