Ako spoznáte, či je Váš prijímač vybavený funkciou FastScan?

To, či je váš satelitný prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov FastScan, spoznáte najlepšie podľa návodu k obsluhe. Pokiaľ ho však už nemáte, postupujte takto:

Pustite si televízor a porovnajte, či sa vybrané programy vyskytujú na rovnakých predvoľbách, ako je uvedené tu:

5 – CANAL+ Action
6 – CANAL+ Sport
7 –
CANAL+ Sport 2
11 – RTVS 24 HD

Pokiaľ ÁNO, váš prijímač JE vybavený funkciou FastScan a nemusíte nič riešiť – naladenie a usporiadanie programov sa vykoná vždy automaticky.
Pokiaľ NIE, váš prijímač touto funkciou vybavený NIE JE – v takom prípade je potrebné pri zmene parametrov ladiť programy manuálne.

Upozornenie:
Niektoré satelitné prijímače alebo televízory (v prípade CA Modulu v televízore) je nevyhnutné vypnúť pre novú aktualizáciu funkcie FastScan, tzn. zapnutý prijímač je potrebné najskôr vypnúť do pohotovostného režimu na 15 minút a potom znovu zapnúť.

U niektorých starších satelitných prijímačov s funkciou FastScan nemusí automatické preladenie prebehnúť v poriadku, a v takom prípade odporúčame vykonať továrenské nastavenie. Ide o prijímače GoSat, Synaps ZR 300 a 3000, Thomson THS 812. Prijímač Mini Zebra SE by odporúčame reštartovať.

SMART TV s CA Modulom:
V prípade CA Modulu v televízore majú  niektoré televízory pevne nastavenú aktualizáciu funkcie FastScan v nočných hodinách. Po zmene parametrov je teda potrebné buď vyčkať alebo sa pokúsiť aktualizovať funkciu FastScan cez menu daného televízora. Pokiaľ ani po aktualizácii funcke FastScan sa programy nenaladá, odporúčame vykonať ladenie programov ručne bez požitia tejto funkcie. Pripravili som pre vás Orientačný návod na naladenie programov v najbežnejších typoch smart televízorov.

Odporúčanie:
Žiadna služba satelitnej televízie sa nevyhne občasnej zmene vysielacích parametrov. Pre dlhodobo bezproblémový a kvalitný televízny príjem odporúčame kúpu satelitného prijímača s označením Skylink READY pri použití dekódovacej karty typu Irdeto (sú vždy vybavené funkciou FastScan) – žiadajte u niektorého Skylinkom odporúčaných predajcov Satelitnej techniky. ​ Alebo niektorý zo satelitných prijímačov z nášho E-shopu.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905