Ako spoznáte, či je Váš prijímač vybavený funkciou FastScan?

To, či je váš satelitný prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov FastScan, spoznáte najlepšie podľa návodu k obsluhe. Pokiaľ ho však už nemáte, postupujte takto:

Pustite si televízor a porovnajte, či sa vybrané programy vyskytujú na rovnakých predvoľbách, ako je uvedené tu:

5 – CANAL+ Action
6 – CANAL+ Sport
7 – Skylink 7
11 – RTVS 24 HD


Pokiaľ ÁNO, váš prijímač JE vybavený funkciou FastScan a nemusíte nič riešiť – naladenie a usporiadanie programov sa vykoná vždy automaticky.
Pokiaľ NIE, váš prijímač touto funkciou vybavený NIE JE – v takom prípade je potrebné pri zmene parametrov ladiť programy manuálne.


Odporúčanie:
Žiadna služba satelitnej televízie sa nevyhne občasnej zmene vysielacích parametrov. Pre dlhodobo bezproblémový a kvalitný televízny príjem odporúčame kúpu satelitného prijímača s označením Skylink READY (sú vždy vybavené funkciou FastScan) – žiadajte u niektorého Skylinkom odporúčaných predajcov Satelitnej techniky.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905