Trvalý príkaz

Platba trvalým príkazom z bankového účtu je vhodná pre pravidelnú úhradu mesačného predplatného. Trvalý príkaz je možné zadať priamo v banke alebo cez internet banking.

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • bankový účet Skylinku: SK3281300000002014540218,
  • sumu v € uvedenú v cenníku,
  • špecifický symbol uvedený v poslednom stĺpci cenníka, na stiahnutie tu.
  • variabilný symbol (posledných 10 číslic čísla dekódovacej karty, uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom).

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905