Trvalý príkaz

Platba trvalým príkazom z bankového účtu je vhodná pre pravidelnú úhradu mesačného predplatného alebo Servisného poplatku na jeden rok. Trvalý príkaz je možné zadať priamo v banke alebo cez internet banking.

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • bankový účet Skylinku: SK3175000000000025661323,
  • sumu v € uvedenú v cenníku,
  • špecifický symbol uvedený v poslednom stĺpci cenníka, na stiahnutie tu.
  • variabilný symbol (posledných 10 číslic čísla dekódovacej karty, uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom).