Prevod existujúcej služby na vyššiu službu

Niektoré "vyššie" služby sú zložené z iných - "nižších" služieb (napríklad Multi HD obsahuje Kombi a HD Plus). 
Skylink umožňuje jednoduchý prechod z nižšej na vyššiu službu. Stačí uhradiť predplatné vyššej služby minimálne na jeden mesiac a platbu označiť správnym špecifickým symbolom vyššej služby a variabilným symbolom = posledných 10 čísiel dekódovacej karty. 
Po prijatí platby sa automaticky nastaví dĺžka autorizácie vyššej služby na počet dní, ktoré sa vypočítajú takto: 
(nevyčerpaná čiastka za nižšiu službu + nová platba) / denná cena vyššej služby. V prípade, že je vyššia služba predplatená s akciovou zľavou, bude zostatková hodnota pôvodnej nižšej služby prepočítaná na vyššiu službu v cenníkovej cene bez zľavy.