Prevod - prepočet existujúcej služby na vyššiu službu

Ak chcete prejsť z nižšej služby na vyššiu (tzn. z lacnejšieho základného programového balíčka na balíček drahší), stačí uhradiť predplatné vyššieho balíčka minimálne na jeden mesiac. Po prijatí platby sa vykoná automaticky prepočet a nastaví sa dĺžka aktivácie vyššieho balíčka na počet dní, ktoré sa prepočítajú ako (nevyčerpaná čiastka za nižšiu službu + nová platba) / denná cena vyššieho balíčka.

V prípade, že je vyšší balíček predplatený s akciovou zľavou, bude zvyšková hodnota pôvodného nižšieho balíčka prevedená na vyšší balíček v cenníkovej hodnote bez zľavy.

Pokiaľ hradíte predplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), môžete prejsť na vyšší balíček tak, že požiadate Zákaznícky servis Skylink o ukončenie pôvodných služieb a aktiváciu nového balíčku. V tomto prípade prepočet nie je potrebný.

Ako príklad uvádzame prípadný prepočet balíčka Smart na balíček Kombi+:
Ak vám napríklad zostáva 15 dní balíčka Smart a predplatíte si balíček Kombi+ na jeden mesiac, potom bude nový balíček Kombi+ aktívny ihneď po zaplatení na jeden mesačný a zostávajúca hodnota pôvodného balíčka Smart sa prepočíta na ďalší 9 dní balíčka Kombi+. Výsledná dĺžka predplatného po prepočte bude teda mesiac a 9 dní.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905