Prevod existujúcej služby na vyššiu službu

Ak chcete prejsť z nižšej služby na vyššiu (tzn. z lacnejšieho základného programového balíčka na balíček drahší), stačí uhradiť predplatné vyššieho balíčka minimálne na jeden mesiac. Po prijatí platby sa automaticky nastaví dĺžka aktivácie vyššieho balíčka na počet dní, ktoré sa vypočítajú ako (nevyčerpaná čiastka za nižšiu službu + nová platba) / denná cena vyššieho balíčka.

V prípade, že je vyšší balíček predplatený s akciovou zľavou, bude zvyšková hodnota pôvodného nižšieho balíčka prevedená na vyšší balíček v cenníkovej hodnote bez zľavy.

Pokiaľ hradíte predplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), môžete prejsť na vyšší balíček tak, že požiadate Zákaznícky servis Skylink o ukončenie pôvodných služieb a aktiváciu nového balíčku.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905