Jednorázový prevod

Platba jednorazovým príkazom z bankového účtu je vhodná pre jednorazovú úhradu predplatného alebo Servisného poplatku na vymedzené obdobie. Jednorazový príkaz môžete zadať priamo vo Vašej banke alebo cez internet banking. V prípade platby bankovým prevodom sú služby spustené do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet.

Podporované bankové prevody: UniCredit, Slovenská sporiteľňa, SBERBANK, Tatra banka, Poštová banka, VÚB, ZUNO

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • bankový účet Skylinku: SK3175000000000025661323,
  • sumu v € uvedenú v cenníku,
  • špecifický symbol uvedený v poslednom stĺpci cenníka,
  • variabilný symbol (posledných 10 číslic čísla dekódovacej karty, uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom).