Ukončenie zmluvy

Pre zákazníkov BEZ ZÁVÄZKOV

Ak ste si Skylink zadovážili za štandardnú cenu (nie so zľavou za 1 €) a nie ste teda viazaný zmluvou na 24 mesiacov, potom nemusíte nič riešiť – NEMUSÍTE žiadať o ukončenie zmluvy, výpoveď zmluvy či odstúpenie od zmluvy. Po vypršaní predplatného vám len prestanú hrať vaše programy a nehrozia vám žiadne dlhy, upomienky či sankcie.


Pre zákazníkov SO ZÁVÄZKOM

Ak ste si Skylink zadovážili so zľavou za 1 €, potom ste viazaný zmluvou a o jej prípadné ukončenie je potrebné požiadať písomne, a to najlepšie prostredníctvom formulára „Ukončenie zmluvy“, ktorý nájdete tu.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1