Platba u predajcu satelitnej techniky

Predplatiť si programové balíčky môžete aj u vybraných predajcov satelitnej techniky. Predajne, ktoré prijímajú hotovostné platby, majú v svojom zázname ikonu Aktivácia platených programov. Výhodou je okamžitá aktivácia služieb.

Pre identifikáciu platby je potrebné predajcovi uviesť číslo dekódovacej karty, ktoré je uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom.

Vybrané služby sú v tomto prípade aktivované počas niekoľkých minút.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905