Platba u predajcu satelitnej techniky

Predplatiť si programové balíčky alebo uhradiť Servisný poplatok môžete aj u vybraných predajcov satelitnej techniky. Predajne, ktoré prijímajú hotovostné platby, majú v svojom zázname ikonu Aktivácia platených programov. Výhodou je okamžitá aktivácia služieb.

Pre identifikáciu platby je potrebné predajcovi uviesť číslo dekódovacej karty, ktoré je uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom.