Platba u predajcu satelitnej techniky

Vybrané predajne satelitnej techniky a elektro poskytujú možnosť uhradiť predplatné alebo poplatky za služby Skylinku v hotovosti a vykonať okamžitú aktiváciu platených služieb.

Zoznam predajcov je k dispozícii na webe Skylinku. Predajne, ktoré prijímajú hotovostné platby, majú u svojho zoznamu ikonu Aktivácie platených programov. Pre identifikáciu platby je potrebné poznať číslo dekódovacej karty, ktoré je uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom.

Vybrané služby sú následne aktivované v priebehu niekoľkých minút.