Čo sa stane, keď nie je uhradený žiadny balíček

Na dekódovacej karte, na ktoré nie je uhradený žiadny programový balíček k jeho Dátumu splatnosti, je v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pozastavené poskytovanie služieb Skylink. Dekódovacia karta tým nie je znehodnotená a môže byť do jedného roka od Dátumu splatnosti opäť aktivovaná, a to uhradením - predplatením ľubovoľného programového balíčku. V opačnom prípade bude po uplynutí jedného roka dekódovacia karta vyradená zo zákazníckej evidencie Skylinku. Kartu môžete aj v tomto prípade opäť aktivovať, ale je potrebné opäť túto kartu zaregistrovať a uhradiť jednorazový Reaktivačný poplatok (viď Cenník).

Niekoľkonásobná úhrada jednorazového predplatného programového balíčku, nezaručuje právo na čerpanie týchto služieb za súčasnú cenu aj po uplynutí 1 roka od úhrady. Skylink si vyhradzuje právo previesť tieto preplatky do kreditu zákazníka.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905