Poštová poukážka na účet

Platba poštovou poukážkou na účet je vhodná pre úhradu predplatného alebo poplatkov za služby Skylink. Platbu poštovou poukážkou je možné vykonať len na pobočkách Slovenskej pošty.

Na poukážku je potrebné uviesť:
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Sumu zodpovedá zvolenej službe a obdobiu viď Cenník
Variabilný symbol posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol zodpovedá zvolenej službe viď Cenník k stiahnutiu
Adresát Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4

Platba je na bankový účet Skylinku pripísaná spravidla do 5 pracovných dní.

Upozornenie: Platby za služby Skylink je možné uhradiť iba použitím Poštovej poukážky na účet.  Poštové poukážky iného typu nie je možné použiť pre úhrady služieb Skylink.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905