Poštová poukážka

Platba poštovou poukážkou je vhodná pre úhradu predplatného alebo poplatkov. Platbu poštovou poukážkou je možné vykonať len na pobočkách Slovenskej pošty. Platba je na účet Skylinku pripísaná spravidla do 5 pracovných dní.

Na poukážku je potrebné uviesť:
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Sumu zodpovedá zvolenej službe a obdobiu viď Cenník
Variabilný symbol posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol zodpovedá zvolenej službe viď Cenník
Adresát Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4