Poštová poukážka

Platba poštovou poukážkou je vhodná pre úhradu predplatného alebo poplatkov. Platbu poštovou poukážkou je možné vykonať len na pobočkách Slovenskej pošty.

Na poukážku je potrebné uviesť:
Číslo bankového účtu Skylink: SK3175000000000025661323
Sumu zodpovedá zvolenej službe a obdobiu viď Cenník
Variabilný symbol posledných 10 číslic z čísla dekódovacej karty
Špecifický symbol zodpovedá zvolenej službe viď Cenník
Adresát Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4

Platba je na účet Skylinku pripísaná spravidla do 5 pracovných dní.