Jojko

Detský
Prvý televízny program vysielaný v slovenskom jazyku
  • Rozlíšenie: SD / MPEG-4
  • Zvuková stopa: SVK
  • Archív vysielania: Áno

Aktuálny TV program Jojko

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905