Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Zmena Cenníka služieb Skylink pre Slovenskú republiku

21.01.2020   |   Programová


Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group informuje o zmene Cenníka služieb Skylink pre Slovenskú republiku s účinnosťou od 1. 3. 2020.


1. 3. 2020 vstúpi do platnosti nový Cenník služieb Skylink. Hlavnou zmenou je zrušenie konceptu Servisného poplatku a zavedenie nového plateného balíčka Mini v cene 5,80 €/mesiac (pri úhrade platobnými metódami SIPO alebo Inkaso z účtu), resp. 69,60 €/rok. Programy balíčka Digital už teda nebude možné prijímať bezplatne po úhrade Servisného poplatku. Zostanú však aj naďalej súčasťou všetkých platených balíčkov, pričom najnižším balíčkom bude balíček Mini. Servisný poplatok sa ruší, nebude nutné ho platiť.

Ďalšou zmenou je úprava cien dvoch prémiových balíčkov – nová cena balíčka CS je 6,00 €/mesiac, resp. 72,00 €/rok a nová cena balíčka Film Europe + CS TV je 6,20 €/mesiac, resp. 74,40 €/rok.

Ceny ostatných služieb Skylink zostávajú bez zmien.

„K zrušeniu konceptu Servisného poplatku nás priviedli zmeny na slovenskom televíznom trhu, ktoré sa udiali v posledných rokoch. Úprava niektorých cien bola vynútená rastúcimi nákladmi. Zvýšenie ceny sme sa rozhodli doterajším platcom Servisného poplatku vykompenzovať zatraktívnením programovej ponuky. Namiesto balíčka Digital si môžu predplatiť oveľa atraktívnejší balíček Mini za 5,80 € mesačne alebo 69,60 € ročne. Za menej než 6 centov denne tak získajú navyše 15 televíznych programov (AXN, FilmBox Plus, Československo HD, CS Horror, CS Film, arena sport 1, Sport 5, Viasat Explore, UP NETWORK, CS History, MTV Europe CZ, ducktv, JOJko, Nickelodeon a LEO TV) a taktiež prístup k internetovej službe Skylink Live TV umožňujúci sledovať televíziu až na 4 zariadeniach v celej EÚ vrátane 7 dňového archívu a bohatej videotéky“, hovorí Jaromír Glisník, člen predstavenstva M7 Group, S.A.

Kompletný cenník platný od 1. 3. 2020 nájdete tu.

V prípadoch, kedy súčasná úhrada Servisného poplatku pokrýva obdobie dlhšie ako do 1. 3. 2020, nastáva účinnosť zmeny Cenníka až prvým dňom nasledujúcim po už predplatenom období. V prípadoch pravidelnej úhrady Servisného poplatku prostredníctvom platobnej metódy SIPO a Inkaso z účtu bude nová suma pokrývajúca predplatné balíčka Mini na mesiac marec prvýkrát predpísaná v mesiaci február. Dátum splatnosti Servisného poplatku je možné si overiť na www.skylink.sk v sekcii Overenie služieb na karte.

Všetci zákazníci Skylinku sú o zmene cenníka písomne informovaní minimálne jeden mesiac pred nadobudnutím jej účinnosti. Ak so zmenou ceny nesúhlasia, majú právo ku dňu účinnosti zmeny alebo kedykoľvek v budúcnosti nepredĺžiť predplatné alebo od zmluvy bez sankcií odstúpiť.

Zákazníci, ktorých  prijímacie zariadenie je vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov (FastScan) sa nemusí ladením programov zaoberať. Nové programy balíčka Mini sa naladia automaticky. Ostatní zákazníci si musia tieto programy naladiť manuálne (viac informácií ako naladiť nájdete tu), a to s použitím konkrétnych parametrov pre vysielanie (parametre nájdete tu).

 

PR M7 Group S.A. 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905