Ako registrovať služby Skylink na dekódovacej karte

Po zakúpení nové dekódovacej karty typu Irdeto alebo prijímača s integrovanou kartou typu Nagravision alebo Viaccess Orca, je nevyhnutné neodkladne Registrovať služby Skylink, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink pre Slovenskú republiku. Bez platnej registrácie nie je možné prijímať žiadne kódované programy Skylink.

Pre Registráciu je potrebné vyplniť registračné údaje, tieto údaje je možné vyplniť do elektronického formulára v Zákazníckej zóne na webe Skylink. Podrobné pokyny pre Registráciu služby Skylink sú uvedené tiež v balení dekódovacej karty, satelitného prijímača alebo deokódovacieho modulu.

Po registrácii služieb na dekódovacej karte je nakoniec potrebné si ešte predplatiť ľubovoľný programový balíček.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905