Ako registrovať služby Skylink na dekódovacej karte

Po zakúpení dekódovacej karty je nevyhnutné neodkladne Registrovať služby Skylink, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink pre Slovenskú republiku. Bez platnej registrácie nie je možné prijímať žiadne kódované programy Skylink.

Pre Registráciu je potrebné vyplniť registračné údaje a uhradiť Registračný poplatok (39,90 EUR vrátane DPH).

Registračné údaje je možné vyplniť do elektronického formulára v Zákazníckej zóne na webe Skylink. Registračný poplatok je možné uhradiť priamo v Zákazníckej zóne počas registrácie, v hotovosti u predejcu satelitnej techniky alebo ktoroukoľvek z metód jednorázových platieb. Podrobné pokyny pre Registráciu služby Skylink sú uvedené tiež v balení dekódovacej karty.

Po registrácii služieb na dekódovacej karte je nakoniec potrebné ešte uhradiť Servisný poplatok alebo predplatiť ľubovoľný programový balíček. Na každej dekódovacej karte s registrovanou službou Skylink, pre ktorú je uhradený Servisný poplatok alebo predplatený ľubovoľný programový balíček, je ako základ automaticky dostupný balíček základných slovenských televíznych programov Digital.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1