Ako registrovať služby Skylink na dekódovacej karte

Po zakúpení nové dekódovacej karty typu Irdeto alebo prijímača s integrovanou kartou typu Nagravision alebo Viaccess Orca, je nevyhnutné neodkladne Registrovať služby Skylink, čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink pre Slovenskú republiku. Bez platnej registrácie nie je možné prijímať žiadne kódované programy Skylink.

Pre Registráciu je potrebné vyplniť registračné údaje a uhradiť Registračný poplatok (39,90 EUR vrátane DPH).Tento poplatok je určený len pre nové registrácie, nevzťahuje sa na registrácia typu Karta náhrada za pôvodnú dekódovaciu kartu typu Irdeto alebo ako kartu NEXT.

Registračné údaje je možné vyplniť do elektronického formulára v Zákazníckej zóne na webe Skylink. Registračný poplatok je možné uhradiť priamo v Zákazníckej zóne počas registrácie, v hotovosti u predejcu satelitnej techniky alebo ktoroukoľvek z metód jednorázových platieb. Podrobné pokyny pre Registráciu služby Skylink sú uvedené tiež v balení dekódovacej karty.

Po registrácii služieb na dekódovacej karte je nakoniec potrebné si ešte predplatiť ľubovoľný programový balíček.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905