Prehľad TV programov

Pre podrobnú charakteristiku jednotlivých TV programov kliknite na ich názov. Pre výber programov podľa programových balíčkov použite filter nižšie.

Všeobecné

Spravodajské

Filmové

Športové

Dokumentárne

Hudobné a lifestyle

Detské

Erotické

Nekódované programyParametre ladění nekódovaných programov nájdete tu alebo na webových stránkach jednotlivých TV programov.
*  Program dostupný iba pre karty používané na území Českej republiky

Chcete prejsť ku Skylinku za 1 €?

Dajte nám na seba telefónne číslo a my vám zavoláme späť.

Alebo môžete prejsť ku Skylinku bez záväzkov.