Vytvorenie zákazníckeho účtu

Pre získanie zákazníckeho účtu v Zákazníckej zóne je potrebné vložiť najskôr číslo dekódovacej karty a po zodpovedaní kontrolných otázok prijať kontrolný e-mail a dokončiť overenie e-mailovej adresy. Nakoniec je zákazník vyzvaný k zadaniu svojho hesla a po jeho overení môže začať v Zákazníckej zóne pracovať. Ako prvý úkon odporúčame overiť si správnosť všetkých vložených údajov.

Vytvorenie zákazníckeho účtu, ako aj práca v  Zákazníckej zóne je veľmi jednoduchá a intuitívna, ale pre ešte lepšie pochopenie môže prispieť tiež návodné inštruktážné video.