Vytvorenie zákazníckeho účtu

Zákazníci Skylinku

(tí, ktorí vlastnia dekódovaciu kartu)

Pre získanie zákazníckeho účtu v Zákazníckej zóne:

  • zadajte číslo dekódovacej karty
  • odpovedzte na kontrolné otázky
  • vo svojej emailovej schránke si otvorte potvrdzovací e-mail a kliknite na odkaz
  • vytvorte si heslo do Zákazníckej zóny (heslo môže mať maximálne 14 znakov)

Teraz môžete začať v Zákazníckej zóne pracovať. Ako prvý úkon vám odporúčame  overiť si správnosť vašich kontaktných údajov.

Nezákazníci Skylinku

(tí, ktorí nevlastnia dekódovaciu kartu)

Pre získanie zákazníckeho účtu v Zákazníckej zóne:

  • stlačte tlačidlo "Vstup pre nezákazníkov"
  • vložte e-mail, ktorým sa budete prihlasovať
  • vo svojej emailovej schránke si otvorte potvrdzovací e-mail a kliknite na odkaz
  • vytvorte si heslo do Zákazníckej zóny

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1