TV Noe HD

Všeobecný
Česká nekomerčná nezisková kresťanská televízia špecializujúca sa veľkou časťou svojho vysielania na kresťanského diváka. Ponúka divákom aj vzdelávacie relácie z oblasti histórie a prírodných vied a tiež rozprávky pre deti.
  • Rozlíšenie: HD
  • Zvuková stopa: CZE

Aktuálny TV program TV Noe HD

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905