Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Programové novinky a zmeny od 1. 3. 2018

02.03.2018   |   Programová


Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group informuje o programových novinkách od 1. 3. 2018.

Už koncom januára 2018 sme v tlačovej správe informovali o plánovanom zjednodušení štruktúry programových balíčkov. S potešením môžeme potvrdiť, že od 1. 3. 2018 došlo k významnému nárastu počtu programov v najrozšírenejších balíčkoch Multi a Kombi.

Ponuka Multi bola rozšírená o 11 programov: Travelxp HD, Cartoon Network, FilmBox Extra HD, Film Europe HD, Viasat HD, Spektrum HD, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Hits, VH1 a VH1 Classic.

Do balíčka Kombi pribudlo 9 nových programov: Travelxp HD, Cartoon Network, FightBox, DocuBox, Stingray Brava, Stingray iConcerts HD, C Music TV, Unitel Classica HD, Brazzers TV Europe.

Veľmi dobrú správu máme aj pre zákazníkov balíčka Digital, ktorí môžu novo sledovať  program zameraný  na cestovanie Travelxp HD a filmový program FilmBox. Navyše na predvoľbe Skylink Ochutnávka je v marci všetkým zákazníkom Skylinku sprístupnený program Nat Geo Wild HD, ktorý ponúka jedinečné stretnutia s divočinou.

Neustále rozširovanie a skvalitňovanie programovej ponuky Skylink je zrejmé aj z nasledovnej tabuľky, v ktorej je  uvedený vývoj počtu programov v spomínaných programových balíčkoch za posledné štyri roky.

Programový balíček

Marec 2015

Marec 2016

Marec 2017

Marec 2018

Programy

 (z toho HD)

Programy

 (z toho HD)

Programy

 (z toho HD)

Programy

(z toho HD)

Digital SK

23 (6)

24 (7)

39 (19)

42 (19)

Multi

64 (10)

67 (14)

82 (33)

98 (39)

Kombi

88 (23)

90 (27)

100 (46)

115 (46)

 

 

PR Skylink

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905