Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Zakódovanie hudobnej stanice Šlágr TV

07.04.2020   |   Technická


Na základe žiadosti vysielateľa hudobných staníc Šlágr došlo 7. 4. 2020 k zakódovaniu hudobnej stanice Šlágr TV. Pre zákazníkov Skylinku to nepredstavuje žiadnu zmenu, stanica zostáva aj naďalej súčasťou všetkých programových balíčkov s nezmenenými parametrami pre naladenie.


Technické parametre pre naladenie:

FastScan:                                48
Satelit:                                      Astra 23,5°E
Kmitočet:                                12 070 MHz
Polarizácia:                              Horizontálna
FEC:                                           ¾
Symbolová rýchlosť:             27 500 kS/s
Norma:                                    DVB-S


Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1