Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Nový cenník služieb Skylink platný od 1. 8. 2018

27.06.2018   |   Technická


1. 8. 2018 vstúpi do platnosti nový Cenník služieb Skylink pre Slovenskú republiku. Od pôvodného cenníka sa bude líšiť len v jedinej položke – bude zavedená možnosť úhrady Servisného poplatku aj na obdobie 24 mesiacov v cene 95,80 €. Všetky ostatné položky zostávajú zachované bez zmien.

Aktuálny cenník nájdete vždy na webových stránkach Skylinku v sekcii NA STIAHNUTIE.

PR M7 Group S.A.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905