Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Nový cenník služieb Skylink platný od 1. 8. 2018

27.06.2018   |   Technická


1. 8. 2018 vstúpi do platnosti nový Cenník služieb Skylink pre Slovenskú republiku. Od pôvodného cenníka sa bude líšiť len v jedinej položke – bude zavedená možnosť úhrady Servisného poplatku aj na obdobie 24 mesiacov v cene 95,80 €. Všetky ostatné položky zostávajú zachované bez zmien.

Aktuálny cenník nájdete vždy na webových stránkach Skylinku v sekcii NA STIAHNUTIE.

PR M7 Group S.A.


Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1