ODPORUČTE SKYLINK SVOJIM ZNÁMYM!

Ste spokojný s vašou televíznou ponukou od Skylinku? Páči sa vám aplikácia Skylink Live TV a veľký počet programov v HD kvalite? Potom nás odporučte a získajte odmenu!

Nechajte nám kontakt na vášho známeho alebo kamaráta, kolegu či kolegyňu, aby sme ho mohli kontaktovať a ponúknuť aj im naše služby. Pokiaľ si vďaka tomu objedná televíziu od Skylinku, oboch vás odmeníme!

Vy aj váš známy od nás dostanete každý zľavový kód na 40 € na budúci nákup akéhokoľvek základného balíčka Skylink!

 

Zadajte prosím telefónne číslo na osobu, ktorej chcete odporučiť Skylink

Zadajte prosím číslo vašej satelitnej karty

Podmienky akcie Odporučte Skylink

 

Spoločnosť M7 Group S.A., so sídlom 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, veľkovojvodstvo Luxemburské, registračné číslo B 148073, ktorá vlastní licenciu obchodnej značky Skylink® (ďalej len Skylink alebo Usporiadateľ) vyhlasuje tieto pravidlá a podmienky akcie „Odporučte Skylink“ (ďalej len Pravidlá).

 

Úvodné ustanovenia
Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel akcie „Odporučte Skylink“ (ďalej len Akcia). Akcia prebieha v termíne od 1. 3. 2018 do odvolania, a to v súlade s týmito Pravidlami (ďalej len Doba trvania Akcie). Akcia prebieha na území Slovenskej republiky a týka sa činností a služieb Usporiadateľa.

Účastníci Akcie
Odporúčajúci môže byť len fyzická osoba, ktorá je užívateľom služieb Skylink, tejto Akcie sa účastní dobrovoľne a splní podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej len Odporúčateľ). Záujemcom môže byť jen fyzická osoba, ktorá je plne právne spôsobilá, tejto akcie sa zúčastní dobrovoľne a splní podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej len Záujemca).

Princíp Akcie
Odporúčateľ odporučí Záujemcovi satelitnú televíziu Skylink podľa podmienok ponuky Balíček s prijímačom/modulom, kartou a inštaláciou (viď podmienky ponuky tu). Pokiaľ sa Záujemca stane zákazníkom Skylinku podľa vyššie uvedených podmienok (uzatvorí zmluvu na túto akciu a uhradí úvodný poplatok zahrňujúci aj predplatné zvoleného programového balíčka na prvé tri mesiace), vzniká Záujemcovi aj Odporúčateľovi právo na odmenu, a to na 15. deň od dátumu uzatvorenia Zmluvy.

Odmena
Odmenou je zľavový poukaz v hodnote 40 €, ktorý je možné ďalej použiť na nákup základných programových balíčkov (predĺženie predplatného) za štandardnú cenu, a to v prostredí Zákazníckej zóny na webe Skylinku, pričom cena objednávanej služby musí byť vyššia ako 40 €. Použitie Zľavového poukazu nie je možné kombinovať s ďalšími akciovými ponukami. Zľavový poukaz bude Odporúčateľovi aj Záujemcovi doručený prostredníctvom e-mailu. Pre úspešné doručenie zľavového poukazu je teda potrebné uviesť e-mailovú adresu. Zľavový poukaz je platný 6 mesiacov od jeho vygenerovania.

Ďalšie ustanovenia
Každý Odporúčateľ môže Záujemcovi odporučiť satelitnú televíziu Skylink len raz. Po odporučení bude Usporiadateľ kontaktovať Záujemcu telefonicky. Účasťou na Akcii vyjadruje Odporúčateľ aj Záujemca svoj súhlas s týmito Pravidlami a s tým, aby osobné údaje poskytnuté počas tejto akcie boli až do odvolania tohto súhlasu zaradené do databázy Usporiadateľa Akcie a spracovávané za účelom vyhodnotenia Akcie a ďalšieho marketingového spracovania, predovšetkým ponuky služieb a posielania informácií o marketingových akciách. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Odporúčateľ a Záujemca dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom kontaktného formulára. Z Akcie sú vylúčení všetci zamestnanci a sprostredkovatelia Usporiadateľa a všetky spolupracujúce spoločnosti a osoby im blízke. V prípade, ak sa Odporučiteľom alebo Záujemcom s nárokom na odmenu stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, prepadne odmena Odporúčajúceho a Záujemcu v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel akcie, vrátane práva Akcie kedykoľvek zrušiť bez náhrady. Úplné a aktuálne znenie pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach Skylinku. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť v okamihu zahájenia Akcie.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1