Novinky

Tu nájdete vždy čerstvé správy ku všetkému, čo sa týka Skylinku.

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok Skylink pre Slovenskú republiku

22.10.2019   |   Technická


Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group S.A. informuje o vydaní aktualizovanej verzie Všeobecných obchodných podmienok pre Slovenskú republiku.
 

22. 10. 2019 bola vydaná nová verzia Všeobecných obchodných podmienok Skylink pre Slovenskú republiku. V aktuálnych Všeobecných obchodných podmienkach sme vykonali iba malé zmeny, ktoré nezhoršujú postavenie zákazníka Skylinku. Ide predovšetkým o zmenu v článku 9.4., a to skrátenie výpovednej lehoty pri písomnej výpovedi zmluvy bez uvedenia dôvodu z 3 mesiacov na 30 dní. Ďalej o úpravu textu článkov 3.5., 5.2.1., 12.4., 12.7. a 12.9. Zároveň, sme súčasný článok 12.12. nahradili novým článkom 14. popisujúcim problematiku riešenia sporov.

Táto aktualizovaná verzia Všeobecných obchodných podmienok Skylink nadobúda účinnosť pre nových užívateľov Skylinku od 22. 10. 2019 a pre užívateľov, ktorí uzatvorili zmluvu pred 22. 10. 2019 až od 1. 12. 2019.

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok Skylink pre Slovenskú republiku je vždy k dispozícii k nahliadnutiu alebo na stiahnutie tu.


PR M7 Group S.A. 

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905