Servisný poplatok

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administratívu, technické zabezpečenie a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink a vzťahuje sa na všetky dekódovacie karty Skylink. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou.

Výška Servisného poplatku je  55,60 EUR na 12 mesiacov.

V ponuke je tiež zvýhodnená varianta – 3,69 EURO na mesiac (len pri pravidelnej mesačnej platbe prostredníctvom SIPO alebo Inkaso z  účtu).

Aktuálnu výšku Servisného poplatku nájdete vždy v Cenníku

Na každej registrovanej dekódovacej karte Skylink s uhradeným Servisným poplatkom je automaticky dostupný programový balíček Digital.

Servisný poplatok je zahrnutý v cene všetkých Základných a Doplnkových balíčkov – ak je teda na dekódovacej karte uhradený, je možné si zároveň predplatiť aj ľubovoľný balíček. Čerpanie už zaplateného Servisného poplatku je automaticky pozastavené a zostatková suma je využitá až po ukončení predplatného zvoleného balíčka.