Samsung EVO-S

Samsung EVO-S je nový satelitný prijímač, ktorý vyvinula firma SAMSUNG špeciálne pre satelitnú platformu Skylink. Prijímač je určený všetkým novým aj súčasným zákazníkom Skylinku, ktorí si chcú kúpiť nový HD prijímač, ale predovšetkým tým, ktorí chcú okrem štandardného príjmu satelitnej televízie používať novú službu Skylink Live TV.
 

Základné parametre prijímača

 • Integrovaná dekódovacia karta Skylink – na rozdiel od iných satelitných prijímačov má tento prijímač už vloženú dekódovaciu kartu Skylink. Jej jedenásťmiestne číslo nájdete na samolepke na spodnej strane prijímača, alebo ho môžete nájsť cez menu prijímača.
 • HD satelitný prijímač – prijímač umožňuje satelitný príjem všetkých programov Skylink (teda aj programov v HD rozlíšení, resp. vo formáte MPEG-4).
 • FastScan – prijímač je vybavený funkciou pre automatické ladenie a usporiadanie programov.
 • Hybridný satelitný prijímač – okrem štandardného príjmu satelitnej televízie Skylink umožňuje navyše aj pripojenie k internetu a tým využitie ďalších služieb na televíznom prijímači – predovšetkým novej služby Skylink Live TV (pre bezproblémovú funkčnosť služby je odporúčaná rýchlosť pripojenia na Internet min. 10 Mb/s. Otestujte si rýchlosť vášho pripojenia).
 • EPG – v prípade pripojenia prijímača k internetu je automaticky k dispozícii rozšírené EPG (rozšírený popis programu + obrázky).
 • Dvoj tunerový prijímač – vďaka dvom vstavaným satelitným tunerom v prijímači môžete nahrávať dva kódované HD (SD) programy z dvoch rôznych frekvencií (transpondérov) súčasne a tretí kódovaný HD (SD) program sledovať (ten samozrejme musí byť z jedného z dvoch transpondérov, z ktorých je nahrávaný program). Nahrávanie je možné na pevný disk (s kapacitou min. 250 GB) pripojený do portu USB 2.0 na zadnom paneli prístroja. Prehrávanie je potom možné len na rovnakom prijímači. Časovač je pohodlne nastaviteľný z EPG prijímača, ale aj ostatných zariadení rovnakého užívateľa (PC, tablety, chytré telefóny).
 • Pause – funkcia umožňujúca pozastavenie a neskoršie spustenie programu.
 • Jednotné ovládanie – prijímač aj všetky zariadenia prihlásené k jednému zákazníckemu účtu služby Skylink Live TV používajú jednotný software pre jednoduchú obsluhu.
 • Rodičovský zámok s možnosťou nastavenia vekového obmedzenia.
 • Automatická aktualizácia nových verzií obslužného programu.

 

Predaj

Maloobchodný predaj bol zahájený 7. októbra 2016, a to prostredníctvom siete predajcov satelitnej techniky – viď Predajná a servisná sieť.

Odporúčaná maloobchodná cena prijímača je 124,80 EUR (vrátane DPH).
V rámci akcie Prejdite ku Skylinku za príplatok 1 EUR.

Ako zapojiť satelitný prijímač

 1. Nepripájajte napájací zdroj k satelitnému prijímaču.
 2. Vypnite váš televízny prijímač.
 3. Pripojte satelitný prijímač k televíznemu prijímaču, a to prostredníctvom kábla HDMI (odporúčané) prípadne cez kábel SCART.
 4. Pripojte koaxiálny kábel zo satelitnej antény do satelitného prijímača. Pre plnú funkčnosť prijímača však odporúčame použiť dva koaxiálne káble (viď schéma zapojenia nižšie).
 5. Zapojte napájací zdroj do satelitného prijímača.
 6. Zapnite satelitný prijímač a televízny prijímač.
 7. Prepnite televízor na vstup, do ktorého je pripojený satelitný prijímač (HDMI, SCART).
 8. A ďalej sa riaďte pokynmi na obrazovke pre prvú inštaláciu a konfiguráciu satelitného prijímača.
   

Ako prepojiť satelitný prijímač SAMSUNG EVO-S s internetom, ak je router veľmi ďaleko od televízie

Ak máte váš televízor so satelitným prijímačom SAMSUNG EVO-S v  inej miestnosti ako je váš modem alebo router, potom vám odporúčame použiť sadu sieťových adaptérov (tzv. wifi extender alebo wifi opakovač), ktoré umožňujú prepojenie routra/modemu so satelitným prijímačom prostredníctvom zásuviek elektrickej siete.

Pozor, súčasťou tohto sieťového adaptéra musí byť LAN (Ethernet) konektor. S pomocou Ethernetového  kábla prepojíte modem alebo router so sieťovým adaptérom zapojeným do zásuvky v jednej miestnosti a v druhej miestnosti potom ďalší sieťový adaptér zapojený do zásuvky prepojíte so satelitným prijímačom SAMSUNG EVO-S.

Zapojenie je veľmi jednoduché a nie je potrebné inštalovať dodatočnú kabeláž medzi dvoma miestnosťami. Sieťové adaptéry sú k dispozícii u väčšiny predajcov elektroniky.


Ako aktivovať integrovanú dekódovaciu kartu

Pre príjem satelitnej televízie Skylink je potrebné najskôr aktivovať dekódovaciu kartu Skylink, a to v dvoch krokoch:

 1. REGISTRÁCIA SLUŽIEB SKYLINK
 2. PREDPLATENIE ĽUBOVOĽNÉHO PROGRAMOVÉHO BALÍČKA, resp. ÚHRADA SERVISNÉHO POPLATKU

Ad 1) Registrácia služieb Skylink

Zaregistrovať sa môžete  jednoducho v Zákazníckej zóne na webe Skylinku.

Pre registráciu je potrebné vyplniť Registračné údaje a uhradiť Registračný poplatok.

Výška registračného poplatku je závislá na účele použitia karty:

 1. 39,90 € – pre nových alebo súčasných zákazníkov, ktorí budú novú dekódovaciu kartu používať pre prvý alebo ďalší zdroj televízneho príjmu nezávislý na inej dekódovacej karte.
 2. 9,90 € – pre súčasných zákazníkov, ktorí satelitný prijímač a dekódovaciu kartu použijú ako náhradu za pôvodnú dekódovaciu kartu, ktorá bude automaticky deaktivovaná.
 3. 0,00 € – pre súčasných zákazníkov, ktorí novú dekódovaciu kartu použijú ako kartu NEXT pre službu DRUHÁ KARTA (programová ponuka na novej karte bude kopírovať ponuku na pôvodnej „materskej“ karte). Pri voľbe tejto registrácie je nutné uhradiť ročný poplatok za službu Druhá karta, ktorý činí 44,40 EUR.

Registráciou služieb Skylink dôjde k uzatvorenie zmluvy, ktorej obsah je bližšie vymedzený vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink.

Ad 2) Predplatenie ľubovoľného programového balíčka, resp. úhrada Servisného poplatku

Štandardne podľa aktuálneho cenníka Skylink.

Podrobné informácie o satelitnom prijímači Samsung EVO-S nájdete na webových stránkach SAMSUNG.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1