ČT3 HD

Všeobecný

Televízia tretieho veku. Nový Tretí program ČT3 je zameraný na seniorov. Jeho programová skladba sa opiera o výber zo zlatého televízneho fondu, programy s praktickými radami a základný informačný servis. Divákom prináša dobrú náladu, pokoj a oživuje príjemné spomienky. ČT3 vysiela v pracovné dni od 5:59 do cca 2:00 a cez víkendy od 9:00 do cca 22:00, vysielanie je uknčeno v závislosti na stopáži jednotlivých relácií.

Novo navyše program posilnil spravodajskú reláciu Zprávy ČT3, ktorá sa vyznačuje prehľadnejším grafickým spracovaním aj pokojnejším tempom moderácia. V rozšírenom vysielacom čase CT3 prináša televízne inscenácie a príbehy, alel tiež dokumentárne cykly.

  • Rozlíšenie: HD
  • Zvuková stopa: CZE

Aktuálny TV program ČT3 HD

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905