Platba v hotovosti v banke

Platba v hotovosti v banke je vhodná pre jednorazovú úhradu predplatného alebo Servisného poplatku. Platba je na účet Skylinku pripísaná spravidla do 3 pracovných dní.

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • bankový účet Skylinku: SK3175000000000025661323,
  • sumu v € uvedenú v cenníku,
  • špecifický symbol uvedený v poslednom stĺpci cenníka,
  • variabilný symbol (posledných 10 číslic čísla dekódovacej karty, uvedené na zadnej strane karty pod čiarovým kódom).